Wat doe je? (5) – Afspel

Je speelt op BBO het “Weekly Free Instant Tournament”; een parentoernooitje over 8 spellen. Het is een zogeheten ‘best hand tournament’, waarin zuid altijd de sterkste hand heeft, óf een even sterke hand als een van de andere spelers. Normaal zit jij zelf zuid maar dit keer mag je verdedigen; jullie zijn kwetsbaar en je zit west in de 3e hand met :

spade icon A B 10 6 4

heart icon H B 4

diamond icon 8 2

club icon 7 5 4

Partner oost past en zuid opent in de tweede hand met 1diamond icon. Je volgt 1spade icon en noord doubleert. Na 1SA bij partner, biedt zuid 2heart icon, wat wordt uitgepast. Je besluit uit te komen met diamond icon8 en dit is wat je ziet:

Partner neemt de slag met diamond iconA en speelt spade icon8 na, 100% een doubleton. De leider legt spade iconH voor jouw spade iconA. In slag ga je door met spade iconB voor spade iconV van de leider (partner spade icon2). In plaats van over te steken naar dummy, om de heart icon snit te nemen, speelt de leider heart iconA en een kleine heart icon na. Heeft hij uitgerekend dat jij heart iconH wel moet hebben, of is er iets anders aan de hand? Wat doe je?

Het hele spel kun je hier vinden.