Wat doe je? (5) – Oplossing

Je speelt op BBO het “Weekly Free Instant Tournament”; een parentoernooitje over 8 spellen. Het is een zogeheten ‘best hand tournament’, waarin zuid altijd de sterkste hand heeft, óf een even sterke hand als een van de andere spelers. Normaal zit jij zelf zuid maar dit keer mag je verdedigen; jullie zijn kwetsbaar en je zit west in de 3e hand met :

spade icon A B 10 6 4

heart icon H B 4

diamond icon 8 2

club icon 7 5 4

Partner oost past en zuid opent in de tweede hand met 1diamond icon. Je volgt 1spade icon en noord doubleert. Na 1SA bij partner, biedt zuid 2heart icon, wat wordt uitgepast. Je besluit uit te komen met diamond icon8 en dit is wat je ziet:

Partner neemt de slag met diamond iconA en speelt spade icon8 na, 100% een doubleton. De leider legt spade iconH voor jouw spade iconA. In slag ga je door met spade iconB voor spade iconV van de leider (partner spade icon2). In plaats van over te steken naar dummy, om de heart icon snit te nemen, speelt de leider heart iconA en een kleine heart icon na. Heeft hij uitgerekend dat jij heart iconH wel moet hebben, of is er iets anders aan de hand? Wat doe je?

O/OW

W

N

O

Z

spade icon A B 10 6 4

heart icon H B 4

diamond icon 8 2

club icon 7 5 4

spade icon 5 3

heart icon 10 9 7 2

diamond icon V 9

club icon A H 8 6 3

spade icon 8 2

heart icon V 6

diamond icon A B 7 5 3

club icon V 10 9 2

spade icon H V 9 7

heart icon A 8 5 3

diamond icon H 10 6 4

club icon B

Heb je heart iconB bijgespeeld? Dan ben je slachtoffer van een Krokodillencoup, want partner slokt jouw heart iconB op met heart iconV! Deze heeft geen troef meer, dus een derde ronde daarvan spelen zit er niet in. Als je de leider doorzien zou hebben, dan moest je heart iconH spelen en was partner slachtoffer van jouw Krokodillencoup! De leider hield nu twee troeven aan beide kanten over en maakte een overslag voor 92,9%. Mocht niet pártner maar de leider heart iconV hebben gehad, dan moet je hem maar feliciteren met zijn voortreffelijk spelinzicht….De leider kan overigens dit keer niet beginnen met een kleine troef uit beide handen. Oost krijgt dan zijn aftroever in spade icon waardoor de verdediging vijf slagen maakt. Nadat je (elke vrijdagmorgen) dit ‘Weekly Free Instant Tournament’ gespeeld hebt, vind je op Youtube een analyse van de acht spellen, gespeeld door de Australische topspeler Peter Hollands. Hij is vaak erg komisch en kan erg open voor zijn dommigheden uitkomen! Als je jezelf abonneert op zijn kanaal, komen de filmpjes vanzelf voorbij: https://www.youtube.com/@BridgeWithPete. Het spel hierboven is spel 6 van deze serie. Het start rond minuut 20.