Over IMP

Bridge Magazine IMP is een onafhankelijk, papieren tijdschrift dat zich richt op de wedstrijdspeler en ambitieuze bridger. Het blad verzorgt verslaggeving van de belangrijkste wedstrijden uit binnen- en buitenland, met name die waarbij Nederlandse spelers zijn betrokken. Tevens is er ieder nummer veel aandacht voor (nieuwe) bied- en speeltechniek. Er verschijnt een biedwedstrijd en biedforum en ook is er binnen IMP ruimte voor bridgepolitiek, bridgegeschiedenis en bridge-gerelateerde human interest.

Het aantal abonnees is, net zoals voor alle papieren tijdschriften, afgenomen maar blijft de laatste jaren stabiel. Het magazine bestaat uit 44 pagina’s full colour en verschijnt 8x per jaar. Als u zich abonneert op de nieuwsbrief, krijg u ruim een week van tevoren bericht wanneer het nummer bij u op de mat valt.

Historie

Herfst 1989 benaderde Jan van Cleeff een aantal topspelers en journalisten om na te denken over een nieuw bridgeblad. Hij had het gevoel dat er een sterke behoefte bestond aan een tijdschrift dat zich louter richtte op bridge als wedstrijdsport. Een dergelijk blad bestond in Nederland nog niet. Het enthousiasme dat hij bij de eerste bespreking ontmoette, gaf Van Cleeff de moed zijn initiatief door te zetten.

Het leidde tot de oprichting van Bridge Magazine IMP, een onafhankelijk tijdschrift voor de gevorderde speler. Medio januari 1990 zag het nulnummer van IMP het levenslicht. De makers van het blad zijn uitermate kritisch bij het aanvaarden van bijdragen en uiteraard zijn enkel de beste bridgers en bridgejournalisten medewerker van IMP.

In 2017 zocht Van Cleeff, die als hoofdredacteur bijna dertig jaar bij het blad werkzaam was, een nieuwe eigenaar voor het blad en die vond hij in Rob Helle, zakenman en bridgefanaat. Rob trok Marjo Chorus, voormalig hoofdredacteur van het bondsblad BRIDGE, aan als nieuwe hoofdredacteur. De redactie en de diversiteit van de artikelen werden de afgelopen jaren uitgebreid. De kosten worden nauwlettend bijgehouden opdat de abonnementsprijs zo laag mogelijk kan blijven.

Kijkje in IMP

Wilt u eens zien wat er zoal in IMP gepubliceerd wordt? Kies dan in de menubalk van de site op Artikelen – Klassiekers.

Contact opnemen met IMP doet u via impredactie@gmail.com. Mails aan medewerkers worden van daaruit doorgestuurd.

Redactie

Redactie e-mailadres: impredactie@gmail.com

Marjo Chorus (hoofdredacteur)

Rob van den Bergh

Marcel Winkel

Rob Helle

Huub van der Wouden

Maarten Schollaardt

Nieuwsberichten website

Rosalind Hengeveld

Vaste columnisten

David Bird

Ed Hoogenkamp

Marion Michielsen

Joost Prinsen

Maarten Schollaardt

Paul te Stroete

Bob van de Velde

Tim Verbeek

Henk Willemsens

Simon de Wijs