Uit het clubleven (21) – door Jaap Hazewinkel

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

De lol van de double dummy solver

Bridge weet mij nog altijd te verrassen. En ik denk u ook. Wat te denken van dit rustige handje op de clubavond?

O/OW

W

N

O

Z

spade icon 5

heart icon 10 8 7 6 5 3 2

diamond icon

club icon V 9 8 7 4

spade icon H 10 8

heart icon B 9

diamond icon H B 5 4

club icon H B 10 2

spade icon A V B 6 2

heart icon H V

diamond icon 10 9

club icon A 6 5 3

spade icon 9 7 4 3

heart icon A 4

diamond icon A V 8 7 6 3 2

club icon

Het bieden was, zoals te verwachten is met dergelijke verdelingen, zeer levendig:

West

Noord
Jaap

Oost

Zuid
Paul

1spade icon
2diamond icon
3heart icon
4diamond icon
4heart icon
5diamond icon
5heart icon
pas
pas
6diamond icon
pas
pas
dbl
a.p.

Enige uitleg is wel vereist. 2heart icon zou forcing zijn dus 3heart icon was niet sterk met lange harten. Mijn 4diamond icon beoogde partner uit te nodigen om uit te nemen als zijn kaart daar aanleiding toe zou geven. Ik heb wel wat verdediging maar mijn doubleton heart icon en mijn schoppenbezit zijn niet geweldig.

De uitnodiging was niet aan dovemansoren gericht; Zelfs 5heart icon werd nog uitgenomen door partner. Nu kun je OW ook wel vertrouwen want ze hebben ooit de Cavendish gewonnen. 6diamond icon ging uiteindelijk maar 1 down. West startte spade icon maar kon de derde slag tot verdriet van oost niet troeven. Vervolgens vertrouwde oost een kleine klaveren uit dummy niet, en stapte op. Toen werd club iconH de parkeerplaats voor een verliezende harten.

Wat zou het lot zijn geweest van 5heart icon? Volgens de spelverdelingen die we aan het eind van de avond bekeken, kán 5heart icon down als west het speelt en is het altijd gemaakt als oost leider is. Aan de bar concludeerde ik dat een start van club icon2 waarschijnlijk de downstart was; ik zou het echter even nakijken met deep finesse. Dat stelde me niet teleur!

Voordat u verder leest: hoe kan 5heart icon down, double dummy? Goed, ik herhaal even het spel:

O/OW

W

N

O

Z

spade icon 5

heart icon 10 8 7 6 5 3 2

diamond icon

club icon V 9 8 7 4

spade icon H 10 8

heart icon B 9

diamond icon H B 5 4

club icon H B 10 2

spade icon A V B 6 2

heart icon H V

diamond icon 10 9

club icon A 6 5 3

spade icon 9 7 4 3

heart icon A 4

diamond icon A V 8 7 6 3 2

club icon

Het antwoord is verrassend en aan tafel echt niet te bedenken. Om het down te spelen moet ik met club iconH starten! Leider legt uiteraard club iconA…. en Paul… troeft niet!!!

Paul duikt ook het eerste rondje troef, dat is dan niet moeilijk meer, wint wel het volgende rondje. Leider kan één klaveren lozen na de schoppensnit genomen te hebben maar blijft – naast troefaas – met 2 klaververliezers zitten: 1 down.

Wat is hier gebeurd??? De crux zit hem erin dat de entrees in oost moeten worden weggespeeld. Als de leider over voldoende entrees beschikt kan leider de schoppensnit nemen, spade iconA nemen en een schoppen troeven. Met club iconA op tafel kan oost bereikt worden en kunnen twee klaververliezers weg op de hoge schoppen. Om die entrees weg te spelen moet alles wijken: club iconH uit, en de club iconA niet troeven, zodat heart iconA kan worden gedoken, om zo dummy van een cruciale entree te beroven.

Partner had helemaal gelijk met zijn 6diamond icon-bod; ik had dit tegenspel uiteraard nooit bedacht en hij ook niet.

Zoals een componist van schaakproblemen een onwaarschijnlijke stelling op het bord neerzet waarbij allerhande thema’s worden uitgewerkt, zo laten de double dummy solvers van de wereld ons soms een wereld zien die niet veel te maken heeft met normaal wedstrijdbridge. Maar ik vind dat de schoonheid van zo’n eerste slag met anderen gedeeld mag worden!