Leads 2022-8 Probleem 3

N/NZ

West

Noord

Oost

Zuid

1club icon
1spade icon
dbl
pas
1 SA
2spade icon
3spade icon
pas
3 SA
a.p.

1 SA = 12-14

U bent oost en hebt:

spade icon A H B 9 8 2 heart icon 7 6 2 diamond iconclub icon V 10 8 4

Naam Antwoord Commentaar
Pieter-Bas de Bruijn spade icon 8 Is het paren of viertallen? Dat maakt nogal uit. In viertallen moet het down en dat zie ik alleen gebeuren als partner een doubleton ♠ heeft. Ik start met ♠8. Ik verwacht bij de leider VTxx. Zodra partner aan slag komt rapen we de ♠ op. In paren ga ik geen slagen weggeven. Ik start ♠ aas om te bekijken wat ik in slag 2 moet switchen.
Jos van Gerwen spade icon A KIJKAAS
Niels de Bruin spade icon A
Rinus de Louw spade icon A de leider maakt geen schoppenslag na deze uitkomst en ik krijg zicht op de dummy. Eventueel vervolg met klaveren?
Marco spade icon B Voelt goed
Maurits van der Vlugt spade icon B Niet S uit is alleen goed als de leider precies Vxx heeft, en maat aan slag komt om S door te spelen. S uit heeft het risico dat maat een singleton heeft, en/of het de leider precies de 9e slag geeft. Zuid&#039,s 3S suggereert andere manche contracten, dus het lijkt me iets waarschijnlijker dat hij/zij de korte S heeft. Ik kom uit met de Boer, voor het geval dummy of maat de korte Tien heeft (en ik met K aan slag kom). Rotprobleem overigens, dat ik aan tafel bijna altijd fout doe…
Ronald Lokers spade icon B Ik hoop sch 10 te pinnen in dummy. En als de leider toch V10xx heeft dan kan partner met een ruitenstop en een 2e schoppen de 10 er nog uit snijden.
Jacques Veenstra club icon 8 partner heeft hooguit 4 pnt. Noord vertrouw ik wel met zijn schoppenstop, dus moet p door de schoppens heen spelen. Harten zitten hooguit 4-3 verdeeld. p moet maar ruH of ruV hebben achter de ruitens van Zuid. Daarnaast klB. Dan zijn er pas 8 slagen voor NZ.
Han Hoogeveen heart icon 2 Ik probeer de maat te bereiken en speel 1-3-5.
Hans van Ommeren heart icon 6 De leider lijkt een goede schoppenstop te hebben, iets als V10xx, ,plus behoorlijke klaveren. Nu kun je speculeren op een doubleton schoppen bij partner, maar daar geloof ik niet in. Ik denk dat het belangrijker is niets weg te geven. Dus een harten. Daar zal partner er ook wel wat van hebben, de hand van de leider lijkt op een 4-2-3-4 of een 4-1-3-5.
Kees Mosch heart icon 6 Leider heeft waarschijnlijk V10x(x). Partner heeft een singleton of doubleton (en zal hopelijk de ruitens ook stoppen). Zaak is om partner aan slag te krijgen om door de V10x(x) te spelen. Klaver valt af vanwege de 1 klaver opening bij Noord, dus daarom harten.
Marina Witvliet heart icon 6 Harten 6. ( 2e, 4e) Passief verdedigen en verwacht dat mijn partner in ruiten slag maakt en schoppen kan spelen. spelen.
Willem Ooiman heart icon 6 Partner heeft er minstens 4 en misschien 1 schoppen. Klaver is de openingskoers en die start ik liever niet en schoppen verbreekt misschien de verbinding met partner of geeft de 9de weg.
Gerbrand Hop heart icon 7
Jaap Hazewinkel heart icon 7 Noord geeft een schoppenstop aan en op de vraag van Zuid &quot,weet je zeker of je een schoppenstop hebt?&quot, wordt die bevestigd. Ja, ook een andere start kan winnend zijn, maar dit lijkt mij het veiligste. Ik schat zuid op een 6 kaart ruiten en een 4-kaart harten.
Jan heart icon 7 Ik denk niet dat ik zonder hulp van partner het contract kan downspelen. Dus moet partner aan slag komen en S spelen of AH K, zonder dat ik de teg met mijn uitkomst help. Partner kan een sing. S hebben. H 7 is niet aanmoedigend.
Kees-Jan heart icon 7 Een zwarte kleur lijkt een slag weg te geven. Ruiten heb ik niet, dus start ik harten.