Uit het clubleven (14)

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

Vraag vooraf

N / niemand. Na 2 passen heb je als zuid 1SA geopend, partner vraagt naar de verdeling in de hoge kleuren en je hebt minstens 4heart icon aangegeven. Noord maakt er 3SA van.

West komt uit met club icon9 en dan verschijnt de dummy:

N/-

spade icon V 10 7 3

heart icon A V 10

diamond icon V 9 7

club icon 10 6 3

spade icon A 5

heart icon H 8 6 4 3

diamond icon H 10 6

club icon A B 8

Je legt klein op tafel, bij oost komt de 2 en je neemt de slag met de B. 8 slagen zijn zeker als de heart icon 3-2 verdeeld zitten. De 9e wordt diamond iconH of V. Het is paren dus is een 10e slag gewenst. Welke kaart speel je in de 2e slag?

Op zoek naar slag 10

Na een dramatisch resultaat een week geleden zijn Geurt (Boon) en ik nu goed bezig. Een stilzittafel is dan weer niet zo leuk, maar in de 5e ronde staan we er comfortabel voor. We weten dat vanwege de bridgemate app. Een vloek en een zegen tegelijk: je ziet sommige bridgers na elke ronde de app raadplegen. Vroeger kon je nog wel eens een gesprek voeren als je op tijd klaar was. Maar zo is het met alles: toen het land nog met de hak werd bewerkt was de stikstofproblematiek een stuk minder. Je zag toen wel meer kromme ruggen. Let’s get to the point: mijn hand.

N/ -, ik ben zuid:

spade icon A 5 heart icon H 8 6 4 3 diamond icon H 10 6 club icon A B 8.

Na 2 x pas heb ik een mooie hand voor een SA – opening. Partner vraagt met Stayman naar mijn verdeling in de hoge kleuren. Met 2 heart icon beloof ik minstens 4 heart icon, maar Geurt zet me in 3 SA.

West komt uit met club icon9 en daar is de dummy.

N/-

spade icon V 10 7 3

heart icon A V 10

diamond icon V 9 7

club icon 10 6 3

spade icon A 5

heart icon H 8 6 4 3

diamond icon H 10 6

club icon A B 8

De slag gaat via de 3 en de 2 in oost naar mijn B. Ik tel nu 2 slagen in club icon, 5 in heart icon (waarbij ik er even vanuit ga dat die netjes 3-2 zitten), 1 in spade icon en 1 in diamond icon: de H of de V. Dat zijn er 9. Zouden er paren in 4heart icon zitten? In dit contract heeft de leider 4 verliezers, maar als spade iconH of diamond iconB goed (waar dan?) zitten, zijn er al 10 slagen.  Ik wil ook 10 slagen. Eerst maar eens 5 heart icon ophalen? Slecht plan. De tegenstanders zullen seinen als eerste klas padvinders. Daar heb ik natuurlijk ook wat aan, maar dan is er nog de vraag wat ik op tafel kan missen. Ik ga op de ruiten af. Dan heb ik in ieder geval de 9e slag binnen. En als de snit op de B mis zit kan ik oost ingooien met mijn 3e club icon. Gezien de uitkomst heeft hij club iconHV. Hij moet dan spade icon spelen. Er is een kleine kans dat de 4e ruiten een slag wordt, maar je kunt niet alles hebben.

Ik speel een kleine diamond icon naar de V, die houdt! Dan een kleine diamond icon naar de 10 en die houdt ook! De overslag is gemaakt, nu snel naar de finish: don’t push your luck! Ik speel heart icon naar de A, neem spade iconA mee, dan nog 4 heart icon en club iconA, waarop bij oost de H verschijnt. Dat gaat allemaal goed zo. Meer slagen kan ik niet maken. Er zijn nog 3 slagen te gaan en OW hebben nog club iconV, diamond iconA en B en spade iconH. Allemaal vrij. Ik speel mijn 3e club icon voor de V, die zit bij west! Die raapt ook diamond iconA  en de laatste diamond icon op.

Het hele spel zat zo:

N/-

W

N

O

Z

spade icon 6 4

heart icon 7 2

diamond icon A 8 5 3

club icon V 9 7 5 4

spade icon V 10 7 3

heart icon A V 10

diamond icon V 9 7

club icon 10 6 3

spade icon H B 9 8 2

heart icon B 9 5

diamond icon B 4 2

club icon H 2

spade icon A 5

heart icon H 8 6 4 3

diamond icon H 10 6

club icon A B 8

Nabespreking

Het spel werd 8 maal gespeeld, waarvan 7 maal in 3 SA door zuid. Resultaten: 4 maal 1 down, 2 maal contract en 1 maal plus 1. De uitkomst: 4 x een kleine club icon, spade icon6,  heart icon7  en in mijn geval dus club icon9.

club icon9 is voor velen – ook voor mij! – een slecht leesbare uitkomst, zeker nu ik zelf de 8 heb; en duiken door oost leidt mogelijk tot een blokkade van de kleur als west de A heeft. Maar ook als west een kleine club icon start, oost de H legt en zuid neemt met de A zijn er 10 slagen als zuid op de diamond icon af gaat. Waarom gaan 4 leiders dan toch nog down na een start met club icon?  Huiveringwekkende veronderstelling: ze leggen in de eerste slag club icon 10 en nemen de H met de A. Daarna spade icon naar de V op tafel voor de H van oost. Kleine club icon terug en down. Zou het echt zo gegaan zijn op donderdag 14 juli 2022 in het Denksportcentrum in Haarlem? Ik kan het me niet voorstellen. Ik durf het de betrokken leiders – goede bridgers – ook niet te vragen. Andere veronderstelling: op tafel een kleine club icon voor H en A. Dan op de spade icon af; kleintje naar de V voor de H van oost, die met club icon2 nakomt. Die is voor de leider, maar het is al te laat: hij gaat nog diamond iconA en 3 club icon verliezen. Nog een andere veronderstelling: de leider gaat niet op de spade icon af, maar op de diamond icon. Hij speelt een kleintje naar de 9 op tafel, die is voor de B van oost en het schip zinkt opnieuw.

Is er dan nog zoiets als een moraal? Tuurlijk wel: als je op zoek bent naar de 10e slag, stel dan eerst de 9e veilig. Ook in paren.