Spingold Appeal Poll (Slot)

Op 26 juli jl. konden onze lezers via een quiz plaatsnemen in het Appeal Committee dat een oordeel moest vellen over een gevalletje uit de finale van de Spingold in Providence van deze zomer. Mijn aandacht was getrokken door een post op Bridge Winners. Het artikel beschreef de beslissing van de arbiter en het beroep daartegen. Ik ben u nog de uitslag van deze quiz verschuldigd en natuurlijk ook van de uiteindelijke beslissing van het AC in Amerika. Dat laatste weet u vermoedelijk al, want dat is allemaal terug te lezen op datzelfde Bridge Winners. Maar voor ik verder ga laat ik u eerst even het spel zien:  

Beslissing arbiter
De feiten: noord en oost waren schermmaten. Het duurde – onbetwist – ongeveer anderhalve minuut eer in de uitpas de tray bij zuid terugkwam. Die hield het open met doublet (informatie). Hierop deed iedereen er het zwijgen toe. Het resultaat was NZ +800 (2diamond icon X -4). De door OW ontboden arbiter veranderde het tafelresultaat naar NZ +200 (2diamond icon -4). Vermoedelijk zal hij spelers van gelijk niveau hebben gepolled, standing practice. Blijkbaar stonden deze peers het doublet van zuid niet toe. Twee redenen: zuid kon zonder meer begrijpen dat het zijn partner was die de lange denkpauze had veroorzaakt en niet oost. Oost immers zou naar de mens gesproken hooguit dertig seconden nodig moeten hebben gehad om te kiezen tussen pas, 2heart icon, 2spade icon, 2SA, 3club icon of 3diamond icon.
Bovendien is het de vraag hoe opgelegd het doublet van zuid eigenlijk wel was? Had zuid op basis van de ongeoorloofde informatie die hij via de denkpauze had verkregen het nog wel mogen openhouden? Volgens het internationaal vigerende spelreglement (artikel 16B1) is zuid in overtreding indien hij een redelijk alternatief had, in dit geval pas. Blijkbaar bevestigde de poll van de arbiter dat.

In appeal
Tot en met de beslissing van de arbiter kan ik deze kwestie goed begrijpen. Echter, NZ gingen tegen de uitspraak in beroep en tot mijn grote verrassing (lees: schok) draaide het Appeal Committee het resultaat terug naar NZ +800. De precieze beweegredenen en de gevolgde procedures vertelt het verhaal niet, maar juist vanwege een aantal principiële aspecten (hoe en wie poll je, logisch alternatief) wilde ik meer weten en wendde ik mij daarom tot de Amerikaanse bridgebond. Ondanks herhaalde emailtjes kreeg ik tot op heden geen inhoudelijk antwoord, van de Tournament Director noch van zijn superieuren. Frustrerend, want ik was razend benieuwd naar de ongetwijfeld doorwrochte redenatie van het AC. Die zou kunnen zijn dat OW niet aan alle formaliteiten hadden voldaan, zoals bijvoorbeeld dat de verkeerde speler arbitrage had aangevraagd. Dat zou hier west moeten zijn en niet oost. Een andere verklaring zou kunnen zijn of de abiter wel de juiste vragen bij het pollen had gesteld. Maar dit is allemaal speculatie mijnerzijds.

De experts
Nog even over zuids actie in de uitpas. Mijn mening: ik vind doublet bridgetechnisch onverstandig, ook zonder denkpauze. Je hebt meer te verliezen dan te winnen, zeker in viertallen. Op dit spel had noord met 1SA kunnen/moeten volgen met 3SA +1 als gevolg. Dit was ook de score op de andere tafel. Tot mijn geruststelling las ik op Bridge Winners dat experts als Kit Woolsey en Chris Willenken ook zouden passen.

Ik legde de casus nog even voor aan Michal Klukowski, iemand voor wie ik een heilige bewondering heb als speler: “No very strong opinion about the case – personally I would’ve passed, because I tend to play passively in doubtful positions/situations, and this one was definitely among them (passed hand so easy to double me, also unfavorable vul, usually not so much to win, a lot to lose). This being said, I understand double. I am glad we didnt have to go through an appeal things, it might have created a lot of mess between two teams.”
Klukowski zat west. Hij drukte zich wat diplomatiek uit, maar in ieder geval ziet hij pas als redelijk alternatief. Ondanks dit verloren appeal won zijn team de finale (met 1 imp verschil).  

Bij ons
Ik was natuurlijk ook benieuwd hoe men in onze contreien tegen een dergelijke kwestie aankijkt. Afdeling Wedstrijdzaken van de Bridgebond bevestigde mij met zoveel woorden de volgorde der dingen: vaststellen van feiten, vaststellen van ongeoorloofde informatie, pollen, beoordelen of er een logisch alternatief is. En een uitspraak in beroep dient zich te beperken of er bij de arbitrage wel of geen vormfouten zijn gemaakt. 

Tot slot de uitslag van de lezersquiz. De overgrote meerderheid (43 van de 62 reacties) zou de arbiter hebben gecorrigeerd en, net zoals in Amerika, hebben teruggedraaid naar 2diamond icon X -4 (OW -800). Gezien mijn eerdere betoog zal het u niet verrassen dat ik dat een onverwachte uitkomst vind (to put it mildly). 

Reacties
Als toegift nog een aantal significante reacties uit Nederland:

Carel Berendregt
Opgelegd informatiedoublet. De denkpauze is slechts van invloed als de actie van zuid dubieus zou zijn. Dat is hier echter allerminst het geval. Het doublet blijft dus staan, maar een boete van $100,- vind ik een beetje te ver gaan. -800 is immers al erg genoeg.

Marco ter Laare
De dubbel van zuid in deze situatie is 100% opgelegd en volkomen onafhankelijk van informatie verkregen uit een mogelijke denkpauze.

Koen Poppe
Er is geen aanleiding te denken dat de denkpauze door noord was. Ook oost kan een probleem hebben gehad.

Herman te Riele
De lange denkpauze (van noord mogen we aannemen) geeft aan dat noord tegenzit in ruiten. Dat is extra stimulans voor zuid om te doubleren. Zonder die denkpauze had zuid ook wel gedoubleerd maar de denkpauze van noord moet een nette zuid ervan weerhouden om te doubleren. Stom van noord dus. En dat op zeer hoog niveau!

Otto van Schravendijk
Voor zuid is niet duidelijk wie heeft gedacht. Eerder oost dan noord. Dus zuid mag bieden wat hij wil. Maar zelfs als er geen scherm was, en zuid weet dat noord dacht, komt de zuidhand wel dicht bij een voor de hand liggende take-out double.

Sjoerd van der Schuit
1. Het is meer aannemelijk dat noord heeft gedacht;
2. Zonder pauze zal niet iedereen dbl leggen. Daarmee is pas een logisch alternatief.

Marcel Winkel
Het is niet helemaal zeker wie er gedacht heeft. Oost kon overwegen om 3diamond icon te bieden, of om toch 2heart icon of 2spade icon te bieden. Toch is het zeer aannemelijk dat oost daarvoor veel minder tijd zal nodig hebben. Hij heeft namelijk deze situatie al veel vaker gezien.  Noord heeft kennelijk een beul en als hij lang denkt en niks doet, weet hij dat zuid met twijfelhanden er makkelijker kan inkomen. Zuid heeft een infodubbel, die kwets niet gratis is.  Nu noord kennelijk wat te denken heeft, werd het voor zuid wel heel makkelijk. Snoeihard afstraffen.