Spel van de dag (94)

Chicago, 24 juli 2023

Finale Spingold, Fleisher v. Bremark

De Zweden van Bremark stonden 6 imps voor toen aan het begin van set 3 (van 4) de volgende fraaie OW-handen voorbijkwamen.

   

W/Allen

spade icon H B 10 8 6 5 3

heart icon 9 3

diamond icon 10 8

club icon H 10

spade icon A V 4

heart icon A H B

diamond icon A H 9 2

club icon A B 9

Áan tafel 1 opende Palma voor Bremark 3spade icon. Wrang als oost zag nu 12 slagen tegenover maats Heer zevende maar hoe dit wetenschappelijk aan te pakken? Eerst maar eens 4club icon maar daarop bood west 4heart icon. Een cuebid kon dat niet zijn maar wat dan wel? Last train misschien: “Ik heb wel wat over maar kan niets bieden?” Oost was niet zeker van zijn zaak en zwaaide maar af in 6spade icon. Bremark +1460.

Aan de andere tafel liet Sementa zien hoe het moet.

West
Versace

Noord
Nyström

Oost
Sementa

Zuid
Upmark

3spade icon
pas
4club icon
pas
4spade icon
pas
5heart icon!
pas
6club icon
dbl
7spade icon
a.p.

Sementa (voor Fleisher) realiseerde zich tijdig dat hij nog een tweede gratis pijl op zijn boog had en verblijdde ons met een prachtige vondst: 5heart icon. Dat moet betekenen dat west vooral aandacht dient te besteden aan zijn waarden in de minors. Versace had nu een automatisch 6club icon cuebod en meer hoefde Sementa niet te weten. Mooi gedaan voor een welverdiende +2210 en 13 imps. Zijn team stond opeens voor.

Aan het einde van set 3 stond team Fleisher nog steeds 8 imps voor. In het volgende spel van de dag (95) leest u hoe het afloopt.