Spel van de dag (73)

Lesje in tegenspel

Royan, 8 april 2023

Op Paaszaterdag organiseerde de Franse bond in Royan een oefendagje voor zijn nationale teams, vooral met het oog op het Open EK in Straatsburg, helemaal aan de andere kant van het land. Onderstaand spel trok mijn aandacht.

N/-

W

N

O

Z

spade icon A H 8

heart icon H V B 8

diamond icon B 6 5

club icon 10 9 4

spade icon V 10 9 7 4

heart icon

diamond icon H V 10 7 4 3 2

club icon 6

spade icon 3

heart icon A 9 7 6

diamond icon A 8

club icon H V 7 5 3 2

spade icon B 6 5 2

heart icon 10 5 4 3 2

diamond icon 9

club icon A B 8

Aan de ene tafel ging het bieden:

West
Tignel

Noord
J. Rombaut

Oost
Aroix

Zuid
L. Rombaut

pas
1club icon
pas
1heart icon
2SA
3diamond icon
4spade icon
dbl
a.p.

West kwam uit met spade iconA. Toen ik dat zag, dacht ik: “Help, nu wordt het contract zomaar gemaakt want deze start kost de verdediging een kostbaar tempo.” Dat bleek te kloppen, helemaal toen west klaveren naspeelde voor het aas van de leider. Die had nu alle tijd om diamond iconA af te geven en het hartennaspel te troeven. Nu hoefde hij alleen nog maar een ruiten te troeven in zijn hand en troef te trekken. Precies gemaakt, +590 voor NZ.

Aan de andere tafel ging het heel anders.

West
B.Combescure

Noord
Levy

Oost
Franceschetti

Zuid
Mauberquez

pas
1club icon
pas
1heart icon
2club icon
4heart icon
4spade icon
5club icon
5diamond icon
dbl
5spade icon
dbl
a.p.

Hier had west het al goed gedaan door nog wat te bieden na zuids 4spade icon. Een rondje later mocht hij 5spade icon doubleren en kreeg aldus de kans, te laten zien hoe het moest. Uitkomst heart iconH, getroefd in dummy. De nagespeelde diamond iconH was voor het aas van oost en die vervolgde weer harten. Dummy troefde weer en de leider troefde in arren moede maar een ruiten in zijn hand. Nu volgde troef maar west kon nu spade iconAH meenemen en weer een harten spelen. Dummy kan wel troeven maar de leider kan niet zowel de laatste troef trekken als de ruiten incasseren want zijn communicatie is naar de knoppen. Mooi verdedigd, drie down, 500 voor OW en dus een swing van 14 imps voor hun team, op weg naar een zege met 57-39.