Spel van de dag (70)

Alt competition 2023, Event 3, 24 maart 2023

Misleiding bijna gelukt

Niet alleen in het echte bridgeleven maar ook online gebeuren er van tijd tot tijd mooie dingen. Wat denkt u van onderstaand spel?

O/OW

W

N

O

Z

spade icon 10 8 7 2

heart icon A B 6 3

diamond icon V

club icon 10 9 7 6

spade icon A B 4

heart icon 10 8 2

diamond icon 10 7 3

club icon H 5 4 2

spade icon H 9 3

heart icon H V 5

diamond icon A H 9 8 6

club icon V 3

spade icon V 6 5

heart icon 9 7 4

diamond icon B 5 4 2

club icon A B 8

Dit spel werd 20 keer gespeeld. De helft van de virtuele zaal zat in een deelscore: 1SA of 2heart icon. Dat werd wel gemaakt, uiteraard. De andere helft zat in de manche: 2x in 4heart icon en 8x in 3SA.

Als de verdediging niet met troef begint tegen 4heart icon, kan de leider (west) nog net profiteren van het gunstige zitsel: troef 3-3 en spade iconA goed. Omdat noord tegen 4heart icon met klaveren uitkwam, werd dit ambitieuze contract nog beide keren gemaakt ook.

Veel ernstiger waren de steken die NZ lieten vallen bij het verdedigen van 3SA. Omdat de leider ooit in ruiten van slag moet, hebben NZ vijf slagen voor het oprapen: die ruiten, spade iconA en drie klaveren. Niettemin werd 3SA liefst 5x gemaakt omdat van club iconABx afspelen voor zuid (met diamond iconB aan slag) teveel gevraagd bleek.

Tweemaal ging 3SA down omdat de leider geen enkele kans nam. Begrijpelijk, want een legale kans had hij ook niet. Aan de achtste tafel speelden twee Poolse meesterklassers OW en twee gelouterde Zweedse internationals NZ. Zij produceerden het volgende juweeltje.

West
Blat

Noord
Sylván

Oost
Bizon

Zuid
Gustawsson

1club icon
pas
1diamond icon
pas
1SA
pas
2club icon
pas
2diamond icon
pas
3SA
a.p.

Poolse klaveren, 1diamond icon 0-7 p. 1SA is dan 17-19 waarna 2club icon Stayman is enz.

Uitkomst heart icon9, noord de twee, oost de vrouw (wellicht was de heer beter geweest in het volgende misleidingsspel als zuid uiteindelijk moet kiezen tussen harten- of klaverennaspel).

De leider moest iets verzinnen en probeerde club iconV uit de hand. Zuid nam het aas, noord bekende met de vijf (even aantal) en zuid ging van slag met een veilige diamond icon2 voor de vrouw in dummy. De leider, die nu een kansje zag, probeerde een schoppen. Noord stapte op met het aas en vervolgde diamond icon10. Bizon dacht nu een hele tijd na maar nam toch maar het aas. Nu volgden diamond iconH en ruiten na: zuid aan slag en het moment van de waarheid. Al kijkend kraaide ik tegen niemand in het bijzonder: “Als-ie nu club iconB speelt, hebben we weer een spel van de dag.” Het duurde even maar ja hoor: club iconB en klaveren na. Eéntje down en bijna iedereen blij. Noord (Sylván) in ieder geval want bij hem kon er zomaar een “well played, partner” af -en terecht! Natuurlijk kan zuid uitrekenen dat maat club iconH moet hebben omdat hij kennelijk heart iconH niet heeft maar ja, je moet het nog wel even doen! Voor vijf van de acht tafels was dit spel immers te moeilijk.