NBB reorganiseert

Utrecht, 4 november 2022. De Nederlandse Bridge Bond (NBB) ziet zich genoodzaakt te reorganiseren wegens ‘bedrijfseconomische omstandigheden’. Deze vloeien voort uit gedaalde aantallen leden en dus contributie, met name sinds de pandemie van het coronavirus COVID-19. De bond schrijft op zijn website:

Door de sterk dalende ledenaantallen tijdens en na de COVID-pandemie zijn de contributie-inkomsten van de BridgeBond zeer fors gedaald en is de BridgeBond helaas genoodzaakt tot een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. De komende periode zijn we hierover in gesprek met de medewerkers van het bondsbureau.

Te vrezen valt uiteraard dat voor sommigen van deze medewerkers dit ‘gesprek’ zal gaan over hun afscheid.