MK-2

Na 11 wedstrijden in de Meesterklasse viertallencompetitie zijn we op de helft. De stand is weinig verrassend. Zwitserland (de Lombard 1) leidt de dans en de drie Onstein teams volgen. Het gat met nummer vijf is al bijna 10 vips, maar de weg is nog lang. Onderin zitten de Hok teams in zwaar weer en ook de andere Lombard teams moeten opletten. In elf wedstrijden van 16 spellen kan echter nog een hoop gebeuren.

Er zijn spellen waar iedereen een manche scoort en zo geen score oplevert, maar interessanter zijn de spellen waar het eindcontract wel hetzelfde is, maar het aantal gemaakt slagen niet. Soms ligt dat aan de uitkomst, en een andere keer pakt de leider het beter aan.

Uit de eerste wedstrijd op zaterdag twee spellen die me bezighielden:

O/OW

W

N

O

Z

spade icon B 8 7 5 2

heart icon A 10 9 6

diamond icon V 8

club icon 9 6

spade icon H 10 9 4

heart icon V B 2

diamond icon A 4

club icon A 8 5 3

spade icon 6 3

heart icon H 8

diamond icon H 9 7 5 2

club icon B 10 7 2

spade icon A V

heart icon 7 5 4 3

diamond icon B 10 6 3

club icon H V 4

Iedereen in 3SA als zuid en de uitkomst is een kleine schoppen of heart icon10. Na de laatste komt de leider in slag drie aan slag met heart iconV en speelt twee keer schoppen. Je hebt van die dagen dat spade iconB naar beneden komt, maar dat is niet vandaag.

Na twee keer schoppen probeer je de klaveren en daar zit evenmin succes. Oost stopt ronde vier. Je bent in de dummy en weet dat west nog een vrije harten heeft en oost alleen ruiten en eventueel schoppen. spade iconH nu heeft geen haast. Oost gooit in dat geval een ruiten en jij een harten en als je de vierde klaveren speelt, volgt diamond iconH vanuit oost. West maakt er dan nog twee of drie.

Tot succes leidt meteen de vierde klaveren. In die slag komt west een beetje in de problemen. Hij heeft al een schoppen afgegooid op de derde klaveren en kan er niet nog een missen, omdat anders spade icon10 vrij wordt. Ook kan er geen harten weg, dus wordt het een ruiten.

Het ruitennaspel zorgt dan voor een extra slag. West dekt diamond iconB en je neemt in noord om spade iconH te cashen. Het plaatje wordt dan duidelijk als oost renonceert. Met twee kaarten in schoppen, twee in harten en vier in klaveren moet hij er vijf in ruiten hebben. Ruiten na spade iconH ontwikkelt dan de negende slag.

Met schoppen uit volgt de leider een vergelijkbaar parkoers. Win de slag in de hand en speel harten. Oost maakt heart iconH en speelt weer schoppen, iets anders is niet beter, en na spade iconV speel je een tweede harten. West duikt en heart iconV maakt je derde slag. Je test de klaveren om vervolgens oost de vierde te geven West gooit een schoppen en een harten. Je bent er nu twee kwijt.

diamond iconH kun je nemen en met ruiten eruit. West mag diamond iconV en heart iconA hebben, maar moet dan in de schoppenvork spelen. Speelt oost een kleine ruiten, dan neem je diamond iconV met het aas, casht spade iconH en speelt een kleine ruiten naar de hand voor de negende slag.

Vier keer acht slagen, twee keer tien en zes keer negen slagen in het woud van varianten.

Het spel erna:

Z/NZ

W

N

O

Z

spade icon H 9 7 5

heart icon V 2

diamond icon B 10 5 4

club icon B 4 2

spade icon A 10 8

heart icon A 6 3

diamond icon V 7 3 2

club icon A 10 8

spade icon V B 6 2

heart icon B 8 7

diamond icon H 8

club icon V 7 6 3

spade icon 4 3

heart icon H 10 9 5 4

diamond icon A 9 6

club icon H 9 5

3SA wordt vier keer geboden en sneuvelt even vaak na een schoppenstart. De andere paren eindigen in 4heart icon. Als je het spel bekijkt, zie je dat het niet ongunstig is als de verdediging een paar keer aan slag komt. Zij moeten hulp bieden.

Wat verder opvalt is dat klaveren een “frozen suit’ is. Degene die de kleur aanspeelt, geeft een slag op.  Het juiste moment om de verdediging aan slag te brengen is belangrijk. Het afspel moet goed worden getimed.

Ik pruts een hele tijd met het spel. De schoppenstart wordt gedoken en na spade iconA in slag twee troef je de derde schoppen in de hand. Een eerste idee is harten naar het aas en een harten naar de tien. West komt aan slag en kan kiezen uit klaveren, ruiten, of schoppen in de dubbele renonce. Klaveren lost die kleur op en ruiten helpt ook, maar schoppen in de dubbele is nog steeds lastig.

Troeven in dummy en een ruiten weg. Ruiten naar het aas en de laatste troef ophalen voor je ruiten speelt. Je dekt de tien van west, maar oost wint met de heer. De laatste resource werkt. Oost heeft slechts klaveren en moet de kleur opbreken. Een kleintje via de boer en aas en de vrouw wordt eruit gesneden. Speelt  hij club iconV dan zitten we nog te denken.

Een ander plan is na de schoppenaftroever drie keer troef in de hoop dat degene die aan slag komt alleen nog kaarten in de lage kleuren heeft. Dat werkt nu niet, want oost kan er nog met schoppen uit. Je troeft en speelt diamond iconA en ruiten. Als west niet neemt, gok je op heer-dubbel achter en hebt nu mazzel.

Het spreekt voor zich dat beide plannen niet 100% zijn. Geen wonder ook dat de leiders die schoppen uit kregen, allemaal in het stof beten. Drie keer slechts werd 4heart icon gemaakt. Steeds na diamond iconB uit. Als de hele familie in slag een eruit is, volgt later diamond icon9 en je ontwikkelt een extra slag zelfs als diamond icon8 niet meevalt. Nu die kaart eruit valt, is het spel al voorbij.

Zonder aanwijzingen is diamond iconB de veiligste start. Maar misschien komt hij nog een keer langs in “From Utrecht with leads”.


Naschrift redactie:

Peter schrijft een wekelijkse column op zijn eigen bridge-website www.drienbridge.nl. Neem daar vooral eens een kijkje. Er staat ook een link naar de site op onze Externe links pagina.