Van bovenaf de apenrots

We hebben, als deel van het onderzoek wat er precies gebeurd is, en hoe het allemaal gegaan is, uitgebreid met de president van de United States Bridge Federation (USBF, Aaron Silverstein) gesproken.

Voor de goede orde: de USBF is de nationale federatie voor contractbridge in de Verenigde Staten en een non-profit organisatie die in 2001 is opgericht door de American Contract Bridge League (ACBL) en de American Bridge Association (ABA). Het doel is het organiseren van de Amerikaanse bridgekampioenschappen en het selecteren, trainen en ondersteunen van Open-, Dames-, Senior- en Junior-teams om de Verenigde Staten te vertegenwoordigen in internationale competities.

Het is de USBF die Huub Bertens op vals spel betrapt heeft, en hem tot 1 januari 2028 geschorst heeft.

Silverstein geeft als commentaar:

“In Veldhoven werd ik tijdens het WK Jeugd benaderd door Eric Laurant (president van de EBL) en Jan Kamras (president van de WBF). Eric Laurant stelde voor om de straf van Huub Bertens te verlagen naar ongeveer 2,5 jaar, zodat hij vanaf 1 september 2023 weer in Europa mocht spelen. Ik heb hierover overlegd met mijn collega’s in het Executive Committee van de USBF, en we hebben besloten om ons hier niet tegen te verzetten. Ik heb dit aan Eric Laurant en Jan Kamras doorgegeven.

Uiteraard zijn wij ons bewust van het wederkerigheidsprincipe. Wederkerigheid is echter een kwestie van de WBF. Als de WBF toestaat dat er in bepaalde rechtsgebieden een uitzondering wordt gemaakt voor een specifieke speler, dan zij dat zo. Wij zijn van mening dat dat de verantwoordelijkheid van de WBF is.

De precieze woorden zijn hier belangrijk. We hebben besloten ons niet actief te verzetten; verder willen wij als (USBF) niet gaan. Naar onze mening is de zaak overtuigend bewezen en is de straf die de heer Bertens kreeg op zijn plaats – zijn positie als bestuurslid van de USBF en de voorbeeldfunctie die daarmee gepaard gaat speelde zeker een rol in het bepalen van de strafmaat. Dienovereenkomstig mag de heer Bertens tot 01/01/2028 niet in de VS spelen, waarna hij opnieuw een lidmaatschap van de USBF kan aanvragen. Wij zullen ons niet verzetten tegen of klagen bij de WBF dat de heer Bertens weer in een ander rechtsgebied speelt; dat is niet onze zaak”

Vraag van IMP: zou de USBF ooit overwegen de straf van Huub Bertens te verlagen?

“Een belangrijke factor bij deze beslissingen is bekennen en berouw. Zonder dat zullen we hier niet over nadenken. Dat is alles wat ik publiekelijk over dit onderwerp kan zeggen”.

In de volgende aflevering meer over het wederkerigheidsprincipe. Maar er is ook ruimte voor minder taaie kost.

Wordt vervolgd.