Leads 2023-6 Probleem 1

Probleem 1. O/Niemand

West

Noord

Oost

Zuid

pas
1spade icon
3spade icon
pas
3SA
a.p.

3spade icon vraagt om een stop

Je bent zuid en hebt:

spade icon H 8 7 6 2 heart icon A V 5 diamond icon A 10 6 2 club icon B

Naam Antwoord Commentaar
Jos van Gerwen spade icon 2 Er zijn twee aankomers dus toch maar schoppen. Misschien hebben ze maar anderhalve stop en brengt partner een nuttige kaart mee Andere kleuren zijn onaantrekkelijk.
erik de visschere spade icon 6 minst kans dat ik iets weggeef , voldoende entrees om schoppen te ontwikkelen … indien nodig
Anton spade icon 8 Genoeg aankomens om de lengte te kunnen benutten
Kees-Jan club icon B Ik ben bang met een andere start de negende slag weg te geven.
Fleur heart icon A Dit lijkt me een spel waarbij ze vast negen slagen hebben als ik er niet eerst vijf heb. Ik heb het minst nodig bij partner om vijf slagen op te rapen als ik harten aas start. Ik kan nog switchen naar ruiten als het signaal van partner niet bevalt.
Guy heart icon A We moeten 5 rode slagen halen
Jaap Hazewinkel heart icon A West zal lange klaveren hebben. Als het down gaat is dat op een rode kleur. Als het down kan op de ruiten dan kan ik nog switchen (als bv Ha H in dummy verschijnt en/of partner afsignaleert). Het kan ook zijn dat ik in ruiten naar een kleine moet switchen en dat Ru A de mogelijkheid om de kleur op te rollen weggeeft.
Niels de Bruin heart icon A De leider heeft al 7 klaverslagen en misschien schoppenaas. De grootste downkans is 4krt harten bij partner, HBxx of H10xx als ha B in dummy komt. Als partner afsignaleert kunnen we nog een kleine ruiten na spelen.
Pieter-Bas de Bruijn heart icon A Partner kan niet veel punten hebben maar als hij ♥ boer heeft kunnen we ♥ slagen ontwikkelen. Ik start ♥ aas en hoop aan de overkant BTxx of B9xx aan te treffen.
Ronald Lokers heart icon A 3S/3SA zou gebaseerd kunnen zijn op een lengte klaveren en 9 snelle slagen. Ik probeer harten aas omdat Hxxxx bij partner al voldoende is (of Bxxxx met Hx bij West).
gerbrand hop heart icon A Het lijkt op 7(8) klavers + sch Aas, als maart sch QJ heeft is sch goed, ik denk dat we er snel 5 moeten meenemen, dus ik start een Aas..
Martin de Haas diamond icon 10 Ruitenheer en Btx harten of hbxx of hbx r
Chretienne Wiessing diamond icon 2
JJ diamond icon 2
Jacques Veenstra diamond icon 2
Bart Hoekstra diamond icon A Het lijkt erop dat er dichte klaveren in de dummy komen. Het is dan ook zaak om het tempo niet te verliezen. Met ruiten aas hoop ik erop dat ik aan het signaal van partner kan zien of ik ruiten door kan spelen of dat ik moet hopen dat partner harten Hxxx heeft (met de harten 3-3) of harten Hxxxx. Ruiten aas lijkt overigens iets beter voor het geval partner B10xxx harten heeft met ruiten Hx
Han Hoogeveen diamond icon A Maat had 3S kunnen doubleren, dus ik reken erop dat hij zeker niet VBx heeft. Daarom maar op zoek naar een slagenbron in een rode kleur.
Remko Rankenberg diamond icon A West heeft waarschijnlijk veel klaveren. Als ik start met schoppen is de kans erg groot dat zij 9 slagen hebben. Ik probeer een ruiten om te kijken en hoop dat wij snel 5 slagen kunnen pakken.