Leads 2023-1 Probleem 6

W/Allen

West

Noord

Oost

Zuid

1SA
pas
2diamond icon
pas
2heart icon
pas
3spade icon
pas
3SA
pas
4club icon
pas
4diamond icon
pas
4SA
pas
5club icon
pas
6heart icon
a.p.

1SA 15-17; 3spade icon slam try heart icon OF choice of games; 3SA echt; 4club icon/diamond icon cue; 5club icon 1/4 keycards

U bent noord en hebt:

spade icon 10 9 6 5 heart icon 10 6 4 diamond icon V 5 2 club icon A 9 3

Naam Antwoord Commentaar
Finaut Patrick spade icon 10
Harry K spade icon 10
Joop Belderok spade icon 10 Met een SA-hand rechts en een lengte in harten links lijkt een passieve start het best. Harten lijkt te gevaarlìjk, partner kan vrouw 2e hebben, en die geef ik dan wel heel makkelijk weg. Ruiten zeker niet, en links lijkt kort in klaveren, dus dat ook niet. Blijft over welke schoppen. Ik denk dat meestal de 10 beter is om partner de juiste beslissing te later nemen.
Maurits van der Vlugt spade icon 10 Het lijkt op iets als H AHVxxx, SA en korte K links, met RA rechts. In dat geval is het gevaar dat er S weggaan op de K.
Jan Willem van Nunen spade icon 6 Ik wil toch met mijn ruiten vrouw achter de controle van west blijven zitten.
Kees-Jan spade icon 6 Het lijkt alsof west RU A heeft en dus oost de zwarte azen heeft. Als ik partner op een heer speel hoef ik dus niet persé ruiten te starten om onze tweede slag te ontwikkelen, ik kan ook proberen de juiste zwarte kleur te starten. Omdat daarin ook een zekere mate van veiligheid inzit start ik die kleur: SC 6.
Rinus de Louw spade icon 6 klaveren of ruitenuitkomst is speculatief, harten is passief. blijft schoppen over, 3e van boven
Chretienne Wiessing spade icon 9
Leo Huvers club icon 3 Ik veronderstel dat 3Sa geboden wordt met een dubbelton. De dummy zal er 6 of evt 7 hebben. In dummy komt een singelton of renonce klaveren. Ik veronderstel dat mer een singelton kl 4kl en geen 3S was geboden (dat partner niet genoeg harten zou hebben is niet aan de orde. Passief starten lijkt echt niet goed. In dummy komen minstens 6 harten en minstens Hx kl. De leider heeft gezien dubbelton harten twee vierkaarten. In elk ervan zit muziek. Dummy heeft kl H ha V en nog 3 key cards. Laten we uitgaan van ha AH en schoppen aas. Partner kan maximaal 3 punten hebben. Als dat rui H is, is rui start noodzakelijk. Maar red je het daarmee? Kunnen de ruitens dan niet weg in dummy op de schoppens? Dat is het geval als de leider vier schoppens heeft of in dummy 7 hartens of 3 klaveren liggen. Ik start een kleine klaveren.
ton de vries club icon 3 De truc dan maar, dummy H en leider B en hopen dat leider fout gokt
Ronald Lokers club icon A Lijkt erop dat Oost een singleton klaveren heeft dus ik neem het aas eerst maar mee voordat die singleton ergens op verdwijnt. Tevens &#039,kijkaas&#039,.
Anton heart icon 10 ZVU-tje In troef zal niets te halen zijn. De leider mag het zelf uitzoeken
Jos van Gerwen heart icon 4 Passief starten
Theo den Haan heart icon 4 Veilige start.
jan wolthuis heart icon 4 lntroevers beperken. Met klaver-cue in Oost en 4 keycards in West is een start met klaver Aas niet aantrekkelijk.
Han Hoogeveen diamond icon 2 Een actieve start lijkt me opgelegd. Als dummy klaver Hx heeft, dan heeft de leider wel de vrouw. Harten kan een slag weggeven. Ik probeer een tweede slag vast te leggen voordat er een klaverslag voor een ruitendiscard kan worden ontwikkeld.
Henk Hollmann diamond icon 2 Ruitenslag ontwikkelen voordat op klaverheer een ruiten weggaat.
Jan Talmon diamond icon 2 Het lijkt erop dat we snel een tweede slag moeten ontwikkelen. Partner heeft 3 sch en 4 kl niet gedoubleerd. Dus daar zit niet veel hoop in. Dat we een sch slag kunnen ontwikkelen lijkt onwaarschijnlijk omdat Oost daar geen 2 of 3 kaart in zal hebben. We starten met ru 2 (1,3,5) en hopen dat partner de heer heft (Ik ga er niet vanuit dat Oost slem biedt met 2 keycards buiten boord.
Kees Bakker diamond icon 2 wat mij betreft een no-brainer, ik probeer een D-slag te maken die ik kan incasseren als ik met CA aan slag kom
Koen Poppe diamond icon 2 Oost lijkt een distributioneel spel met lange harten te hebben met een controle probleem in ruiten (als 4K een eerlijk bod is). Misschien korte klaver, dan moet ik de ruiten controle wegspelen voor de klaver van dummy ontwikkeld zijn. Maar een fake klaver controle lijkt ook best mogelijk. Dus afhankelijk van wie Oost is wellicht toch juist klaver aas.