Leads 2022-6 Probleem 5

N/NZ

West

Noord

Oost

Zuid

1diamond icon
pas
2club icon
2spade icon
pas
pas
2SA
pas
3SA
a.p.
2club icon = minstens inviterend, 2+ klaveren.
U bent west en hebt:

spade icon H 10 9 8 7 heart icon A 8 diamond icon 6 club icon H B 10 6 2

Naam Antwoord Commentaar
Pieter-Bas de Bruijn spade icon 10 Zuid heeft ♣ lengte dus die start valt af. ♠ lijkt de beste kans op succes te hebben, bijvoorbeeld met Ax in Noord of Zuid of de V bij partner.
Rijk spade icon 10
Gjalt de Boer club icon 10 ha en ru vallen af, na k10 start ( 0 of 2 erboven) weet partner in ieder geval hoe het zit.
Vincent Broersen club icon 10
Willem Vink club icon 10 Kl Boer of 10 al naar gelang je afspraken.
Jan Toby club icon 2 Met klaveren Aas of Vrouw is het in de roos en met Klaveren negen, is er nog steeds een down kans. Schoppen uit lijkt me een grotere gok.
Marco ter Laare club icon 2 Beste downkans dat maat klaver vrouw heeft.
Willem van der Vegt club icon 2 Het moet down van mijn lengtes
Carel Horstmeier club icon 6 Op een schoppenstart wordt gerekend, partner zal niet veel bijdragen aan de verdediging maar klaver V is voldoende.
Jos van Gerwen club icon B Liever niet schoppen in de dubbele dekking van zuid spelen. Klaveren biedt kansen op slagen en eventueel om partner te bereiken.
Rinus de Louw club icon B 2e van interne serie, klaveren is sneller vrij dan schoppen
Joop Belderok club icon H Met mijn holdinf blijft er sweinig over voor mijn patrner. Leider heeft meestal een fit in ruiten en schoppen starten zal nooit veel opleveren, zelfs een honneur bij partner is niet voldoende, in dat geval heeft hij nooit een entree om nog een keer te spelen. Dus beste kans klaveren vrouw sec in dummy of bij partner. 1
Onno Janssens club icon H Denk dat schoppenstart niet goed is, waarschjnlijk hebben ops een dubbele dekking. Dus klaver, en dan maar de heer de minimale kans op vrouw sec meenemend.
Edwin Maes heart icon 8 Lastig te beoordelen voor de leider. P komt aan slag met ha vrouw en speel klav na
Han Muller heart icon A Passief in goede zwarte kleuren, leider is kort in H
Jaap heart icon A
Jaap Hazewinkel heart icon A Een zwarte kleur zou zomaar de 9e slag kunnen brengen. Dat risico is mij te groot. Partner heeft vrijwel zeker lengte harten. Ruiten 6 zou partner’s broze bezit in die kleur wel eens kunnen beschadigen. En na hartenaas kan ik zonodig nog switchen.
Jan Wolthuis heart icon A Partner heeft minstens een vierkaart harten, mogelijk een vijfkaart. Een start in een zwarte kleur geeft mogelijk iets weg. Dat risico is bij harten minder groot. Op de start met hrt A krijg ik hopelijk een signaal.
Guus van Boven diamond icon 6 p zal 2 plaatjes hebben. Geen sch-plaatjes, dus sch valt af. Een kla plaatje zou super zijn, maar vind ik te speculatief. Met ha A kan ik kijken, maar kan ook het fatale tempo weggeven. Ik start ru, zo veilig mogelijk en hoop dat p kan zien wat ik terug wil hebben, kla, als hij aan slag komt.
Ronald Lokers diamond icon 6 Alle andere kleuren lijken me slechter en daarin geef ik makkelijk een slag weg.