In de nesten

Voordat ik werd afgeleid, was ik bezig met onderzoek naar het valsspel schandaal. Ik zou in IMP gaan schrijven over de situatie in Duitsland. Ik sprak wat spelers, er leek zelfs een interview met één de boosdoeners in te zitten. Ook raakte ik in gesprek met de voorzitter van de Duitse bridgebond. Zoals de lezer weet werd het Duitse seniorenteam de gouden medaille van het WK 2013 afgenomen, wegens structureel doorkuchen van korte kleuren. Je kunt je voorstellen dat dit tot de nodige beroering in de kleine Duitse bridgewereld heeft geleid.

Eén van de interessante aspecten was dat de rechter een enigszins onnozel vonnis wees, waardoor de kuchende doctoren inmiddels weer (samen!) de Duitse toernooivelden afstropen. Ik was benieuwd of zoiets ook in Nederland zou kunnen gebeuren.

Wie op zoek is naar smeuïge roddels, kan twee dingen doen. Hier stoppen met lezen is het beste idee, want dit is de eerste aflevering van een saai onderzoeksverhaal. Of misschien toch doorlezen, want het onderzoek is nog niet af. IMP is een schimmig dealtje op het spoor, hoewel niet uit te sluiten valt dat het allemaal goedbedoeld gepruts blijkt.

Voor mij en andere minder ingewijden kwam het nogal als een verrassing dat in de landelijke Meesterklasse de voor valsspel geschorste Huub Bertens meespeelde. De lezer begrijpt dat ik het hierna bij de feiten zal houden.

Op 31 januari 2021 wordt Bertens door de United States Bridge Federation (USBF) geroyeerd. Hij mag zich vanaf 1 januari 2028 weer aanmelden als hij weer lid wenst te worden. De World Bridge Federation (WBF) neemt deze straf over, wat onder meer betekent dat de Nederlandse Bridge Bond (NBB) geacht wordt hetzelfde te doen. De NBB doet dit en publiceert daarover een bericht op de website op 25 mei 2021.

Hoe kan het dan dat Bertens meespeelt in de MK? Ik geef hier vrij uitgebreid het woord aan de bondsdirecteur, Berit van Dobbenburgh – Meyboom, die zo voorkomend was om IMP uit de doeken te doen hoe de besluitvorming in het bondsbestuur tot stand is gekomen.

“De BridgeBond heeft op 30 augustus 2023 een brief ontvangen van de EBL waarin werd medegedeeld dat het Huub Bertens met ingang van 1 september 2023 is toegestaan te spelen in Nederlandse, Belgische en Franse bridgeclubs, bondscompetities en festivals/toernooien. Daarna is er via e-mail en telefoon meermaals contact geweest met de EBL en de WBF om te vernemen hoe de besluitvorming tussen de EBL, de WBF en de USBF tot stand is gekomen en hoe we dit moesten zien in het licht van het principe van reciprociteit. Daaruit is naar voren gekomen dat met de USBF is afgesproken dat de reciprociteit niet langer zou worden toegepast voor non-EBL/WBF toernooien in (onder meer) Nederland.

Vervolgens is de WEKO geconsulteerd en is de speelgerechtigdheid van Huub Bertens geagendeerd voor de vergadering van het bondsbestuur. Dit heeft geleid tot het besluit dat we Huub Bertens toestemming hebben gegeven om weer deel te nemen aan clubavonden, bondscompetities en eventuele andere nationale toernooien die worden georganiseerd onder auspiciën van de BridgeBond. De belangrijkste overweging die daarbij een rol heeft gespeeld is dat op grond van de Nederlandse jurisprudentie geen andere speler voor een vergelijkbaar vergrijp een langere schorsing dan 2,5 jaar heeft gekregen.”

Hoewel iedereen zijn mening kan hebben over deze gang van zaken, ziet het er redelijk uit wat de NBB heeft gedaan. Natuurlijk zit IMP nog met de nodige vragen. Als eerste gingen wij op pad om de spreken met de USBF, de organisatie die Bertens royeerde.

Wordt dus vervolgd.