Wat doe je? (3)

Je speelt op BBO het “Weekly Free Instant Tournament”; een parentoernooitje over 8 spellen. Het is een zogeheten ‘best hand tournament’ dus je hebt in punten altijd de sterkste hand, óf even sterke hand als een van de andere spelers. Met iedereen kwetsbaar, heb je in de 4e hand:

spade icon A 8

heart icon A 6 5 2

diamond icon H 10 8 7

club icon V 7 3

Na twee passen opent oost voor je met 1diamond icon. Wat doe je? Je past natuurlijk, want doubleren met maar een doubleton spade icon is vragen om problemen! Achter je komt 1spade icon en partner past voor de tweede keer. Oost herbiedt 1SA; wat doe je?

W/Allen

W

N

O

Z

spade icon H 9 6 4

heart icon V 10

diamond icon V 9 5 4

club icon 8 6 5

spade icon 10 7 3 2

heart icon H 8 3

diamond icon 3

club icon A B 10 9 2

spade icon V B 5

heart icon B 9 7 4

diamond icon A B 6 2

club icon H 4

spade icon A 8

heart icon A 6 5 2

diamond icon H 10 8 7

club icon V 7 3

Als je dubbelt, dan heb je het goed gedaan. Na 2diamond icon door west, komt partner tot leven met 3club icon. Dat vindt iedereen een uitstekend idee en oost komt uit met spade iconV. Je neemt nu plaats op de noordstoel en legt spade iconA in dummy. Je steekt over naar heart iconH om je singleton diamond icon3 op te spelen. Oost neemt diamond iconA, incasseert ook spade iconB en gaat eruit met heart icon. Je neemt met heart iconA in dummy, gooit op diamond iconH je verliezende heart icon in je hand af en troeft een diamond icon met club icon2. Je derde en vierde spade icon troef je in dummy, waarna je alleen nog club iconH afgeeft. Dat is een score van 92,9%! De meeste spelers pasten op 1SA, waarna west nog 2diamond icon bood. Als dat naar je uitloopt kun je nog steeds doubleren (maar dat wist je niet toen rechts 1SA bood!). Er waren vijf paren in 3club icon maar niemand had het gehaald, terwijl de gekozen speelwijze toch niet vreselijk ingewikkeld is…