Uit het clubleven (65)

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

Vraag vooraf

Je bent noord bij Z/niemand en je krijgt dit in handen:

spade icon V 5 3 heart icon A H 8 7 diamond iconclub icon H V 10 5 4 2

Zuid opent 1SA, west past en blijft passen, jij 2club icon Stayman, oost past en blijft ook passen. Dan zuid 2spade icon, jij 3club icon. Dat belooft een sterke hand met een 4 krt heart icon en lengte in club icon. Zuid biedt 3spade icon, kennelijk een 5 krt. Je hebt de fit gevonden, hoe verder?

Een curiosum

Er zijn ook momenten dat ik niet bridge. Dan ben ik bijvoorbeeld met mijn levenspartner in het gezelschap van een vogelaar. Dat is een aanrader. Vogelaars zijn echte enthousiastelingen die graag en veel vertellen over hun hobby. Op Texel lazen wij over de mogelijkheid dat wij in de duinen misschien wel een kneu zouden zien. Een kneu!! Hoe groot zou die zijn? Misschien komt hij wel tot de knie en dat hij daarom zo heet. Maar dat viel mee (of tegen). De kneu is klein, familie van het puttertje, en een frequent voorkomende vogel. We zagen ook een blauwe kiekendief. Geen grijze, maar een blauwe! Die is wel zeldzaam. Onze vogelaar ontmoette een collega in het duin. Hun gezelschap zweeg eerbiedig toen zij de aanwezigheid van deze vogel op Texel bespraken.

De vogelwereld is te vergelijken met ons biedsysteem. Sommige conventies gebruik je tot vervelens toe (Stayman, altijd maar weer die Stayman! De mus in ons biedsysteem) en anderen veel minder. Eigenlijk moet je weinig voorkomende conventies niet spelen, maar ze zijn toch wel handig.

Op woensdag 10 augustus waren zoveel bridgers met iets anders bezig dat we geen viertallenwedstrijd konden organiseren. Dat kwam niet eens slecht uit. Mijn partners en ik organiseerden een oefenmiddag. Een serie spellen spelen en nabespreken, daar worden we beter van.

Ik zat oost en kreeg deze hand op spel 11 (Zuid/niemand):

spade icon B 8 4 2 heart icon V diamond icon V B 10 8 3 club icon B 8 6

En ik was getuige van het volgende biedverloop:

West
Herman

Noord
Chrétienne

Oost
Rinus

Zuid
Geurt

1SA
pas
2club icon
pas
2spade icon
pas
3club icon
pas
3spade icon
pas
5diamond icon
dbl
pas
pas
6spade icon
a.p.

Toelichting: tot en met 3spade icon is het niet moeilijk. Geurt heeft een evenwichtige hand met een punt of 16 en een 5 krt spade icon, Chrétienne heeft ook een sterke hand met een 4 krt heart icon en lengte club icon. Maar dan 5diamond icon? Dat wordt in ieder geval niet gemaakt. Prima gelegenheid voor mij om één van mijn domste doubletten ooit op tafel te leggen. Noord belooft heart icon en club icon en komt dan ineens met diamond icon op de proppen? Zou dat echt zijn? Geurt past, Herman ook en dan gooit Chretienne 6spade icon op tafel. Iedereen past.

Herman trekt zich niets aan van mijn doublet op diamond icon en komt met heart icon3, 1e 3e 5e.

Het hele spel zat zo:

Z/Niemand

W

N

O

Z

spade icon 9

heart icon 10 9 6 4 3 2

diamond icon H 7 4 2

club icon 7 3

spade icon V 5 3

heart icon A H 8 7

diamond icon

club icon H V 10 5 4 2

spade icon B 8 4 2

heart icon V

diamond icon V B 10 8 3

club icon B 8 6

spade icon A H 10 7 6

heart icon B 5

diamond icon A 9 6 5

club icon A 9

5diamond icon is Exclusion Blackwood! Die staat ook in ons biedsysteem! Het bod belooft een renonce in de geboden kleur en dient als vraag naar de azen. Partner moet de aas in de geboden kleur niet meetellen. Exclusion Blackwood voorkomt dat je in een slem zit met 2 ter zake doende azen buitenboord.

Hoe vaak zie je deze conventie? Zelden. Chrétienne triomfeert, ik zak door het ijs. En Geurt en Herman? Die redden zich.

Geurt speelt bekwaam af: hij neemt de uitkomst met de aas. Dan speelt hij een kleine spade icon naar zijn aas en een spade icon terug naar de V op tafel. Het zitsel wordt duidelijk en Geurt snijdt mijn B eruit. Dan raapt hij de rest op.

En nou maar hopen dat ik de Exclusion Blackwood de volgende keer wel herken. Daar heb ik goede hoop op. Het vogels spotten gaan ons inmiddels uitstekend af. Wij gaan af en toe met de vogelgids in de hand de natuur in. En wij zien dan om de haverklap een zeldzame vogel! Iemand die ons haat zegt dat wij niets bakken van dat herkennen van vogels. Dat wil er bij ons niet in.