Uit het clubleven (62)

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

Vraag vooraf

W/NZ, je raapt als noord een mooie os op:

spade iconA H 9 5 heart icon4 diamond iconH V 6 4 club iconA H 10 9.

19 punten en wat voor: 2 azen en 3 heren! Maar een hand met 3 vierkaarten is lastig. Het wordt nog erger als West 2spade icon opent: zwak, met een 6 kaart. Wat nu (zei Pietje Cru, weet u nog)? 2 SA? Je bent wel erg sterk en dan die singleton….. Doublet? Met 1heart icon? Passen en hopen dat partner doubleert? Maar jij bent kwetsbaar en zij niet! Keuzes, keuzes: wat wordt het?

De kleinste leugen

De basis voor successen is een goed biedsysteem. Natuurlijk moet je ook kunnen af- en tegenspelen, maar als je bijna altijd in het goede contract zit, heb je groot voordeel. Maar ik heb nog geen biedsysteem gezien dat voor alle handen een goed bod heeft. Neem nou een alledaagse hand als deze:

spade icon8 4 heart iconA 3 2 diamond iconH V 3 club icon H B 4 3 2.

Je opent 1club icon (vanaf doubleton) en p biedt 1heart icon (minstens 4 kaart). Hoe verder? Je hebt weinig spade icon voor 1SA, een heart icon te weinig voor 2heart icon, en 2club icon komt ook niet erg in aanmerking met een 5kaart. Ik gebruik wel eens de term dat je nu moet kiezen voor de kleinste leugen. Dat is de hand waarmee je je partner het minst teleurstelt als zij of hij hem ziet. 2heart icon is hier in mijn opvatting de grootste leugen. Partner biedt misschien wel de manche in de 4-3-fit en je hebt nauwelijks aftroefwaarde. 2club icon vind ik de 2e leugen in de serie van groot naar klein. Misschien kiest je partner voor 3SA in de hoop op 6club icon. Mijn keuze valt dus op 1SA. Je belooft een evenwichtige hand en die heb je ook. Het gebrek aan schoppen is ook geen leugen, mogelijk wel een teleurstelling.

Nu u zich heeft kunnen laven aan mijn diepere inzichten confronteer ik u graag met een hand die ik kreeg op 20 juli tijdens de zomeravonden bij BC Josephine:

spade iconA H 9 5 heart icon4 diamond iconH V 6 4 club iconA H 10 9.

Het is W/NZ en ik zit noord:

West opent 2spade icon, zwak met een 6krt. Daar zit ik dan met mijn singleton heart icon. Waarom opent west niet 2diamond icon multicoloured, dan kan ik gewoon doubleren en een beurt later mogelijk nog eens, en dan misschien voor straf. Maar deze treurnis schuif ik opzij. Ik besluit om ieder geval niet te passen in de hoop dat partner doubleert: het niet bekend maken van mijn os beschouw ik als een hele grote leugen. 2 SA belooft bij ons 16 – 18 met meer dan 1heart icon; maar ik heb 19 echte punten en kijk eens wat een mooie! Ik kies voor doublet. Dat is natuurlijk ook een leugen, maar ik verwacht dat Geurt niet zo sterk is: als hij met heart icon komt aanzetten zal ik corrigeren naar 3SA.

Oost past en Geurt komt inderdaad met heart icon aanzetten: hij biedt er 4 van! Slik. Ik kan geen kant op, want 4SA vraagt hier azen.

West komt uit met club icon5 en Geurt krijgt mijn dummy te zien.

W/NZ

spade icon A H 9 5

heart icon 4

diamond icon H V 6 4

club icon A H 10 9

spade icon 2

heart icon A H 6 3 2

diamond icon 9 8 2

club icon V B 8 4

Geurt vindt mijn singleton troef zeer bijzonder, maar het aantal honneurs stemt hem mild en hij gaat aan de slag. Hij neemt de uitkomst met de A op tafel en gaat met heart icon naar zijn hand: A, H en kleine voor de V in west. De troeven zitten gunstig! Oost bekent 3 maal, op tafel 2spade icon weg. Dan vervolgt west met spade iconV, voor de A in noord. Oost bekent. Dan een kleine club icon naar de V (west spade icon weg) en een kleine diamond icon voor de A in west. West vervolgt met een kleine spade icon voor de H in noord, oost bekent, Geurt loost een kleine diamond icon. Dan van tafel een optocht van honneurs: club iconH (zuid B weg), club icon10, diamond iconV, diamond icon6 getroefd en de laatste heart icon is voor de B in oost, die eerder op alle slagen moest bekennen. Contract gemaakt, en dit scoort uiteindelijk 43%, want 3SA scoort met 1 of 2 overslagen beter. 1 paar blijft in 3club icon steken en 1 paar gaat zelfs 1 down in 3SA!

Het hele spel zat zo:

W/NZ

W

N

O

Z

spade icon V B 8 7 6 4

heart icon V 10 8

diamond icon A B 10

club icon 5

spade icon A H 9 5

heart icon 4

diamond icon H V 6 4

club icon A H 10 9

spade icon 10 2

heart icon B 9 7 5

diamond icon 7 5 3

club icon 7 6 3 2

spade icon 2

heart icon A H 6 3 2

diamond icon 9 8 2

club icon V B 8 4

Hier zaten we dus in het verkeerde contract. Ik was achteraf ook niet tevreden over mijn doublet. Mijns inziens is het beste bod in mijn hand 3SA. Dat belooft een zwerm punten en zeker een dubbele stop in de kleur van de tegenstander. Bovendien ontkent het lengte in heart icon. Op mijn eigen hand kan ik het nooit maken, maar ik mag hopen dat partner een paar punten heeft en een stop in heart icon. Dat kan bijna niet missen: west en ik hebben er samen niet meer dan 4.