Uit het clubleven (16)

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

Vraag vooraf

Je zit zuid, bij N/OW met deze hand:

spade icon A H 10 8 heart icon B 8 4 diamond icon H 7 6 club icon 8 6 3

Partner past, oost biedt 1diamond icon. Jij past en west biedt 1spade icon. Partner past weer, oost biedt 1SA en west maakt het af met 2spade icon. Partner komt uit met heart icon7, 1e 3e 5e. De leider neemt de slag met de A en speelt spade icon3 uit dummy.

O

Z

spade icon 3

heart icon A 9 5 2

diamond icon A V B 8 2

club icon 9 7 2

spade icon A H 10 4

heart icon B 8 4

diamond icon H 7 6

club icon 8 6 3

Welke kaart leg jij?

Tweede hand: hoog of laag?

De laatste avond van de zomeravondcompetitie. Wie wordt de zomerkeizer? Wij in ieder geval niet. Er zou een wonder nodig zijn om ons te laten winnen. En er is ook een wonder gaande, maar wel de verkeerde kant op: we staan dik onder de 50 % als spel 18 (ons 10e spel van de avond) op tafel komt. Ik zit zuid (gedraaid) en het is N/OW. Mijn hand:

spade icon A H 10 4 heart icon B 8 4 diamond icon H 7 6 club icon 8 6 3

Partner Geurt (Boon) past, oost opent 1diamond icon. Zal ik doubleren? We zaten in de afgelopen 9  spellen al 2 keer te hoog na een (te) licht bod. Niemand kan beweren dat ik op mijn leeftijd geen lerend vermogen meer heb: ik pas. Een punt te kort en de 3 krt heart icon houdt me tegen. Bovendien kom ik  waarschijnlijk nog aan de beurt. Maar west biedt nu 1spade icon! Oost biedt 1 SA en west 2spade icon en dan is het bieden klaar. Nu nog down spelen: ik zie dat wel zitten, ik maak zeker 3 slagen in spade icon. En dan zijn er vast nog slagen in de andere kleuren.

Geurt start met heart icon7, 1e 3e 5e. Dummy komt op tafel:

O

Z

spade icon 3

heart icon A 9 5 2

diamond icon A V B 8 2

club icon 9 7 2

spade icon A H 10 4

heart icon B 8 4

diamond icon H 7 6

club icon 8 6 3

De leider maakt een speelplan en ik reken vast uit hoeveel hij down gaat. Ik heb 3 slagen in spade icon en 1 in diamond icon. Geurt heeft een punt of 8. Hij komt nooit onder een H uit, dus zit heart iconH bij de leider. Geurt heeft waarschijnlijk 2 spade icon, klein kansje dat daar een prent bij zit: maar zonder prent in spade icon zal hij toch zeker A V in club icon hebben. Of misschien wel A V B?? Dan gaat het zelfs 2 down. Geurt heeft zeker niet A H in club icon, hij komt immers niet in deze kleur uit.  

Enfin:  de leider bestelt heart iconA, ik speel de 8 (aanmoedigend) en uit de hand komt de 3. Dan speelt de leider spade icon3 en ik direct de 4. De leider komt met de 8 en Geurt de 6. 

Ik geef nu het hele spel zodat u optimaal getuige bent van het apocalyptische drama dat zich nu voltrekt:

N/OW-

W

N

O

Z

spade icon V B 9 8 7 2

heart icon H 3

diamond icon 9 5

club icon H B 5

spade icon 6 5

heart icon V 10 7 6

diamond icon 10 4 3

club icon A V 10 4

spade icon 3

heart icon A 9 5 2

diamond icon A V B 8 2

club icon 9 7 2

spade icon A H 10 4

heart icon B 8 4

diamond icon H 7 6

club icon 8 6 3

De leider heeft de 2e slag dus gewonnen met spade icon8 en gaat als volgt verder. Kleintje naar diamond iconV genomen met de H. Ik speel club icon3 via de B voor de V van Geurt. Hij speelt heart icon4 na, via de 9 en mijn B voor de H van de leider. Die speelt een kleine diamond icon naar de A, gooit op de B een kleine club icon weg en speelt nog een diamond icon. Ik speel heart icon4, de leider troeft met de 7 en noord neemt afscheid van heart icon10. Dan speelt de leider club iconH voor de aas van Geurt, die club icon10 naspeelt. tafel en ik bekennen en de leider troeft met spade icon4. De leider heeft nu nog spade icon V B 9 en ik zit met A H 10. Dat is gemakkelijk. De leider speelt de B en ik mag hem deze slag laten houden of later een brengen. Wij halen 2 slagen in spade icon, 1 in diamond icon en 2 in club icon. Contract gemaakt. Als enige aan 10 tafels laten wij 8 slagen maken of beter gezegd (en wel zo eerlijk), is de leider slim genoeg om 8 slagen te maken. Hij speelt dat echt mooi af: eerst troeft hij 2 slagen in om in troef net zo lang te worden als ik en dan gooit hij me in. Complimenten!

Nabespreking

Maar dit contract moet toch down! Ik wil minstens 3 slagen in spade icon, 1 in diamond icon en toch zeker 2 en liefst 3 in club icon! Ik ben nog heel lang bezig om erachter te komen waarom de leider aan onze tafel als enige zijn contract maakt. Laten anderen de eerste heart icon naar hun hand lopen? Spelen zij op de spade icon3 van tafel en na de 4 van zuid de V of de B in plaats van de 7 of de 8?. Dat kan allemaal. Maar dan nog: wat moeten wij doen om het contract down te spelen? Ik kom er zelf niet achter. Tot een van de betere bridgers van BC Josephine tijdens het bier achteraf achteloos opmerkt dat je direct troef A moet leggen als de leider de 3  van tafel speelt. Je haalt die 3 schoppenslagen toch wel: A en H haal je altijd en de leider moet verder troef uit de hand spelen. En door de A te leggen pak je het tempo: je kunt switchen naar club icon voor de leider kans heeft om een club icon op de vrije diamond icon af te gooien. En verdomd: het is nog waar ook! Pak de A en kom met club icon na! Die is voor noord en heart iconH is dan weer voor de leider. Die zal de snit op diamond icon proberen. je neemt diamond iconH en speelt weer club icon na. Noord zal ook de 3e club icon oprapen en heart iconV naspelen. Die moet de leider troeven. En dan ziet het er zo uit:

N/OW-

W

N

O

Z

spade icon V B 9 7

heart icon

diamond icon 9

club icon

spade icon 6

heart icon 10

diamond icon 10 4

club icon 4

spade icon

heart icon 9

diamond icon A V 8 2

club icon

spade icon H 10 4

heart icon

diamond icon 7 6

club icon

De leider heeft nog 4 troeven en 1 diamond icon en zuid nog 3 troeven en 2 diamond icon. Hij kan diamond icon9 naar de A in de dummy spelen en een vrije diamond icon troeven en is dan aan slag met V B 9. Zuid heeft nog H 10 4 en maakt altijd nog 2 slagen in spade icon. Als de leider spade iconV of spade iconB speelt laat je die houden. Bijzonder is dat: je maakt een slag meer in troef als je de eerste slag met de A pakt in plaats van met de 4 duikt. En met het nemen van de aas win je dus ook het tempo: je maakt eerst 3 slagen in club icon voor de leider erin slaagt een club icon te lozen op de vrije ruiten.

We eindigden ruim onder de 40 %: godzijdank heb ik nog lerend vermogen.