Spel van de dag (12)

WK bridge Open Teams RR 6 Italië-Nederland 29 maart 2022

Nachtmerrie voor Lauria

In de ontmoeting tussen Nederland (Muller-De Wijs, Van Prooijen-Verhees) en Italië (Lauria-Versace, Duboin-Madala) eindigden 9 van de 16 spellen in een wash. Grote getallen gingen om in het volgende spel. Je zit noord (N/NZ):

spade icon 10 7 4 3 2 heart icon V 9 5 diamond icon 5 3 club icon 7 5 4

Je past op de eerste hand, oost opent 1spade icon en maat doubleert. West redoubleert en na twee passen biedt maat 1SA. Weer doubleert west en na twee passen redoubleert je maat.

Nu mag je weer… Lauria koos uiteindelijk voor 2club icon, oost en zuid pasten en west doubleerde. Allen passen:

W

N

O

Z

spade icon H 6

heart icon A 7 4 3 2

diamond icon A 10 7

club icon H 10 6

spade icon 10 7 4 3 2

heart icon V 9 5

diamond icon 5 3

club icon 7 5 4

spade icon A B 9 8 5

heart icon 6

diamond icon H 6 4 2

club icon V 3 2

spade icon V

heart icon H B 10 8

diamond icon V B 9 8

club icon A B 9 8

Oost startte met harten voor het aas, heart icon7 na, getroefd en schoppen onder het aas vandaan voor spade iconH. heart icon2 vroeg om een ruitenvervolg. Muller troefde en ging in de denkkamer: eerst diamond iconH en dan ruiten naar het aas? Of kon noord een singleton ruiten hebben en ging de introever in harten verloren? Uiteindelijk speelde hij ruiten naar het aas. Op de vierde harten verdween in noord de laatste ruiten. Muller troefde en vervolgde spade iconA.

Nog steeds kon noord geen kant op. Hij troefde de schoppen, troefde ruiten in noord en vervolgens een schoppen met club iconA in zuid (west diamond icon10 weg). De Wijs kon de volgende ruiten voortroeven met club icon10, incasseerde club iconH en vervolgde klaveren. De laatste ruiten was voor Mullers diamond iconH. Vier down: NL +1100.

Aan de andere tafel paste oost en opende zuid 1diamond icon. West volgde 1heart icon, noord paste, oost 1spade icon en west 1SA. Einde. Met een heleboel overslagen gemaakt toen NZ van de hartens afbleven. Winst voor Nederland: 14 imp en ook winst in de wedstrijd met 12.55-7.45 VP.