Spel van de dag (103)

Geen paniek!

Alpe d’Huez, 18 april 2024

Nauwelijks waren we bijgekomen van de eerste 14 spellen of we moesten alweer door. Dit was het eerste het beste spel van het tweede kwart.

Z/NZ

W

N

O

Z

spade icon B

heart icon B 8 7 5 3

diamond icon B 10 9 4 3

club icon H B

spade icon V 10 9 8 5 4 3 2

heart icon 9

diamond icon V 7

club icon 6 4

spade icon A H 7 6

heart icon A V 10 2

diamond icon 6 2

club icon 10 9 5

spade icon

heart icon H 6 4

diamond icon A H 8 5

club icon A V 8 7 3 2

Aan tafel 1 boden ze:

West
Klukowski

Noord
R. Goor

Oost
Kalita

Zuid
Friesen

1club icon
1heart icon
3spade icon
4heart icon
dbl
pas
4spade icon
dbl
a.p.

Er zijn allerlei soorten redenen te bedenken voor noord om op partners doublet te passen. De achtkaart is echter al snel te verleidelijk, in elk geval voor een junior, zo herinner ik me ;-).

Vijfmaal werd 4spade icon het eindcontract en driemaal ging het down. Na ruitenstart wil je graag je hartenverliezer meteen lozen maar dat gaat niet goed. Twee oostspelers kwamen met heart iconA uit. Kalita was één van hen dus Ronald Goor noteerde vlot +790.

Ronald (links) en Xavier.

Aan tafel 2 ging het iets rustiger.

West
Caris

Noord
Nowosadzki

Oost
Dupont

Zuid
Zimmermann

1club icon
2SA
3spade icon
4heart icon
dbl
a.p.

Na een vergelijkbaar biedverloop zat Nowosadzki uiteraard met een vergelijkbaar probleem. Hij opteerde voor de zekere(?) plus en we zullen dus nooit weten of hij 4spade icon gemaakt zou hebben. Intussen mochten de onzen wel weer 12 imps in de tas stoppen nadat 4heart icon eentje downgegaan was.

In een andere wedstrijd, die tussen de teams Black en Funbridge Blue, deed Peter Fredin weer eens van zich spreken, zij het op een licht onkarakteristieke maar wel effectieve manier: hij zweeg eventjes…

Dit was daar het biedverloop.

West
Kolesnik

Noord
Fredin

Oost
Abragi

Zuid
McIntosh

1club icon
2SA
pas (!)
3club icon
dbl
pas
4spade icon
dbl
a.p.

Een listige “pas” van Fredin over 2SA, gevolgd door een onmetelijk rustige “pas” van McIntosh over het doublet van oost op noords actie van 4spade icon in de rebound (noord komt immers nog aan de beurt) maakten de zaken voor OW nogal onoverzichtelijk. Dat oost dus met heart iconA uitkwam, valt hem te vergeven. Peter Fredin zal het daarmee eens zijn geweest want ook hij kon nu +790 bijschrijven. Dat leverde zijn team zelfs 15 imps op want aan de andere tafel volgde west slechts 1heart icon over 1club icon. Noord bood toen 1spade icon en oost zei 4heart icon waarop zuid zijn two-suiter meende te moeten melden. OW lieten het uiteindelijke contract van 5diamond icon rustig vier down hobbelen, kwetsbaar…

Halverwege was de stand 68-60 voor onze junioren. Hun wedstrijd vertoonde op dat moment het kleinste verschil. Niet verrassend dus dat ze voor het derde kwart weer naar BBO mochten. In dat kwart ging de strijd wederom gelijk op. We verheugen ons al op het laatste kwart dat ook wel op BBO zal komen, denk ik zo…het verschil is immers slechts 1 imp en ik zeg niet in wiens voordeel… 😄

Komt dat zien!

Inmiddels is de wedstrijd geëindigd. De druk bleek te groot voor onze junioren. Wel een nuttige oefening voor het komende jeugd-EK in Wrocław…