Leads 2023-5 Probleem 1

Probleem 1. N/OW

West

Noord

Oost

Zuid

1SA
2diamond icon
2spade icon
4SA
pas
6diamond icon
a.p.

1SA = 12-14; 2diamond icon = 5m, 4M (5-5 kan indien sterk); 4SA = bied je m

Je bent zuid en hebt:

spade icon 8 7 6 4 3 heart icon B 7 6 diamond icon 8 4 club icon A 6 2

Zou je iets anders uitkomen als maat dubbelt?

Naam Antwoord Commentaar
Han Hoogeveen spade icon 3 Een vreemd biedverloop…. West heeft een wilde hand, bijv. een 0-2-4-7, Oost heeft een sterke hand. Schoppenstart kost West een entree.
Jacques Veenstra spade icon 8 op 23 punten samen hebben de opps 6R geboden. Ik verraad het zitsel van de klaver nog even niet.
Jan Wolthuis spade icon 8 Top of nothing om meteen aan te geven dat ik geen honneur heb in die kleur. Waarschijnlijk troeft de leider. Partner heeft dan genoeg info om het tegenspel te plannen. Als partner doubleert, start ik met klv Aas.
Paul Hoevenaars club icon 2 Het lijkt erop dat oost extra lengte ruiten heeft met dichte harten ernaast en een eerste controle in schoppen. Hij hoopt/verwacht dat maat door zijn 4SA-bod de klaveren stopt. Als er HB van klaveren in dummy komt, moet de leider die kleur meteen goed doen.
Rinus de Louw club icon 2 Leider heeft geen sch, wel kl. Dummy heeft de H, p heeft de V……wishful thinking!
Anton club icon A Kijkaas
Pieter-Bas de Bruijn club icon A Misschien moet ik troef uitkomen om introevers op tafel te beperken, maar dat kan ook het tempo weggeven. Toch maar ♣ aas, ik wil de dummy bekijken om te beslissen wat ik daarna moet doen.
Remko Rankenberg club icon A Toch maar naar naar Simon (en Zia) luisteren. De aas. Na een doublet denk ik ook.
Jos van Gerwen diamond icon 8 Met zoveel punten buiten boord lijkt het dat ze moeten leven van introevers.
Ronald Lokers diamond icon 8 Oost heeft harten+ruiten, West heeft ruiten+klaveren, een cross-ruff dreigt dus ik start troef. Als partner doubleert begin ik met klaver aas en hoop dat partner later zijn (troef?)slag als downslag kan binnenhalen.
To Fliek diamond icon 8