Leads 2023-3 Probleem 1

O/Allen

West

Noord

Oost

Zuid

1diamond icon
pas
1heart icon
pas
2heart icon
pas
2spade icon
pas
3club icon
pas
3spade icon
pas
3SA
pas
4diamond icon
pas
4heart icon
pas
4SA
pas
5diamond icon
pas
6diamond icon
a.p.
  • 2spade icon vraagt
  • 3club icon driekaart harten, (semi)natuurlijk
  • 3spade icon algemeen GF
  • 4diamond icon stelt ruitens vast
  • 4heart icon azen vragen
  • 4SA 0 of 3
  • 5diamond icon afzwaaien tov 0
  • 6diamond icon 3 keycards, zonder grootslam interesse


U bent zuid en hebt:

spade icon H 8 6 3 heart icon B 5 4 diamond icon 5 2 club icon V 10 9 2

Naam Antwoord Commentaar
Bart Hoekstra spade icon 3 Ik start een zwarte kleur omdat ik denk dat we snel hierin een slag moeten vastleggen om kans op down te houden. Na een (semi) natuurlijk 3 klaveren bod neig ik naar een schoppenstart. Ik denk dat het 3SA bod wel een schoppenstopje beloofd maar daar zit oost echt wel vast als &#039,ie die niet heeft.
Kees-Jan spade icon 3 Niet duidelijk in welke zwarte kleur we een slag moeten oprapen/ontwikkelen voordat deze verdwijnt op de hartens. Ik ga voor de schoppenslag deze keer. En op een mooie dag rapen we gewoon SC AH op.
Pieter-Bas de Bruijn spade icon 3 Iedere kleur kan een slag weggeven, ♣ en ♠ lijken het veiligst. Vanwege waarschijnlijke ♣ waarden van de leider kies ik ♠.
Marcel Winkel spade icon 6 Ik twijfelde tussen kla en sch omdat op de 4e har van dummy een kaart weg kan. Als de leider een 2353 heeft, waar het op lijkt, dan heeft hij alleen iets aan een sch discard.
Patrick Finaut spade icon 6 Direct voor het blok..
Joop Belderok club icon 10 Schoppen start lijkt logisch, maar dat is het ook voor de tegenstanders. Bovendien is het heel waarschijnlijk dat alle controles aanwezig zijn, je gaat doorgaans geen azen vragen met slechts 1 keycard. En dan de hartens, die zitten rond, dus een eventuele verliezer in klaveren kan weg op de vierde harten. Dus klaverenstart, en dan de 10 om een éventuelle boer in dummy te pinnen.
Léon Bijnsdorp club icon 10 Klaver 10, grootste kans dat je geen slag weggeeft, want de kleur waarin je bij partner het minste nodig hebt.
Martijn Oppers club icon 10 Het lijkt erop dat dummy een 4-4 rood heeft, maar hij kan ook nog een vijfkaart harten hebben als slagenbron. Partner heeft 3 schoppen niet gedoubleerd. Ruiten uitkomst zet partners vrouw mogelijk op de tocht. Ik kies daarom voor klaveren en dan liever de 10, voor het geval er boer derde in de dummy komt en de leider aas-dubbel of derde heeft.
Rob Hemmes club icon 10 In de rode kleuren hebben ze zo maar 10 slagen. Als daar klaver AH bij zit dan is het slem niet tegen te houden. Speel op klaveren A of H bij partner en kom met klaver 10 uit.
Kees Bakker diamond icon 2 Het ziet er somber uit. Er komen veel rode kaarten in de dummy. Met een start in 1 van beide zwarte kleuren kun je het contract weggeven: S leider de Q en dummy de A, C de bij de leider Ik hoop dat partner in H aan slag komt en tegen die tijd weet hoe te verdedigen.
Remko Rankenberg diamond icon 2 Niet meer harten. Die zitten rond en als partner vrouw heeft, kan leider misschien mijn boer eruit snijden na een hartenstart. Passief of agressief? Bij agressief de klaveren 10. Goed bij iedere honneur bij partner, maar leider heeft waarschijnlijk klaveren. Passief is troef. Dan maar passief.
victor oranje diamond icon 2 Het lijkt erop dat ze een 43 fit harten hebben, rechts heeft misschien een zwarte singleton. 3SA is een beetje schimmig. Aan tafel zou ik daarover nog vragen stellen in de hoop wat wijzer te worden. Hoewel kl (10 of 9) een erg aantrekkelijke start lijkt om een slag te ontwikkelen, lijkt er ook niet echt een bakkleur te zijn waar de losers op geparkeerd kunnen worden. Daarom toch maar een passieve troefstart. Daar komt nog bij dat ik partner geen kl koning naast een keihade aankomer iin harten of ruiten toedicht. Dan zou slam op wel erg lichte waarden zijn geboden.
Anton diamond icon 5 De ik-weet-het-ook-niet uitkomst
Han Hoogeveen diamond icon 5 Ik probeer geen slag weg te geven. Ik geloof niet dat schoppen AH weg zijn.
Jaap Hazewinkel diamond icon 5 Ik ben meestal geen fan van troefstarts. Echter, oost lijkt een 3343 of een 4342 te hebben, west zal iets van een 2452 hebben. Schoppen en klaver kunnen wat weggeven, ik start zo passief mogelijk.
Jacques Veenstra diamond icon 5
Ronald Lokers diamond icon 5 Schoppen en klaveren starten lijkt me een te grote kans om een slag weg te geven. En als we een hartenslag hebben (bv. partner heeft Hxx of Vxx) dan komt die vanzelf wel binnen. Ik start passief met een troefje.