Janine van Ipenburg

Na een slopende ziekte is in de ochtend van 27 september 2022 in het bijzijn van haar naaste familie Janine van Ipenburg overleden. De bridgewereld kende Janine als een betrokken en hartelijke vrouw, die voor iedereen klaar stond. Jarenlang zat zij in het bestuur van de Utrechtse Bridgeclub Oog in Al, eerst als secretaris, later als voorzitter. In de beginjaren van IMP maakte Janine naam als fotografe. Met name haar zwartwit foto’s in het Haagse Des Indes ten tijde van het Cap Gemini World Bridge Tournament waren onvergetelijk. Ook in de latere jaren toonde Janine zich altijd bereid tot het maken van fotoreportages. De redactie van IMP is bijzonder bedroefd en wenst echtgenoot Toine van Hoof en de twee kinderen veel sterkte voor de komende tijd.