IMP Trivia (3)

Het antwoord van IMP Trivia (2): C. Olivier Comte. Kijk voor meer details naar de oplossing.

De vraag van deze week is:

Hoeveel spellen van tante Anneke?

In het februarinummer (2022) stond een vijfpagina tellend openingsartikel in het blad BRIDGE over de bridgeloopbaan van Anneke Simons. Vraag: hoeveel spellen van deze voormalige vrouwen-international stonden in dit groot opgezette interview?