IMP Trivia Quiz (2)

Het goede antwoord is C. Olivier Comte.

De gegeven antwoorden: