IMP Trivia (4)

Het antwoord van IMP Trivia (3): 0 (!) spellen.

De vraag van deze week is:

Waar heeft Bob Slavenburg gestudeerd?