Forum 2024-1 Probleem 1

Probleem 1. W/NZ

West

Noord

Oost

Zuid

1heart icon
pas
2heart icon
dbl
3heart icon
pas
pas
?

spade icon H 10 3 2 heart icon A V 4 diamond icon H 3 club icon A H V 2

Je bod?

Naam Antwoord Commentaar
Anton 3 SA Dan-maarconventie
Gerbrand Hop 3 SA
Wiebe 3 SA Pas en dbl te gevaarlijk
Richard 4 club icon
Bart Hoekstra Doublet Passen is denk ik wel goed maar dat krijg ik in de praktijk niet uit mijn biddingbox
Pieter-Bas de Bruijn Doublet 3SA is ver weg, maar ik ga geen 3♥ laten spelen en vraag partner zijn kleur te bieden. Ik pas op 3♠/4♣/4♦.
Rob Jarmohamed Doublet Doublet om de tegenpartij geen 9 slagen kunnen maken. Noord kan geen honneurs hebben om te spelen, terwijl minimaal 1 slag gedoubleerd al meer punten zal opleveren!
Frank Drost Pas Partner heeft hooguit 1 punt. Ik moet alles zelf doen uit de hand. In dat geval is Pas het beste bod, want met een lange kleur had partner die wel laten horen.
Han Hoogeveen Pas Ik neem aan dat maat met veel schoppens en heel weinig punten wel 3S had gepiept, ik verwacht dus geen manche voor ons. Ik geloof het verder wel en ga geen risico lopen.
Jacques Veenstra Pas
John Korver Pas West zal waarschijnlijk 13 pnt hebben met harten HB, ruiten en schoppen Aas. Zuid zal waarschijnlijk 4/5 slagen halen.
Kees-Jan Pas Bieden lijkt alleen goed als het een manche is voor ons. Die kans schat ik niet hoog in.
Niels de Bruin Pas Doublet kan niet want dan biedt Noord misschien ruiten. Over 3ha kon Noord niet 3sch bieden of teruggekaatst doubleren. Hij zal niet meer dan 3 hoogstens 4 punten hebben, te weinig om 3SA te maken. Blijft pas over.
Ronald Lokers Pas