Een maandje paren

Dit weekend start de parencompetitie in de landelijke klassen. Ik sla slechts bij uitzondering over en speel al jaren met Matthieu Verhoeven. We hebben een keer de MK gespeeld, maar meestal zitten we in de zaal ernaast in de eerste divisie. Het voelt als de tweede huiskamer en als je er vijfentwintig jaar gespeeld hebt, krijg je een stoel met je naam erop.

Om dat zilveren jubileum te kunnen vieren, moeten we er wel inblijven. En daarvoor moet getraind worden. Dat is nog een lastige zaak. Op de club spelen we louter butler en dat is heel iets anders dan het geraffineerde paren.

We proberen 27 spelletjes paren na te bootsen en dat is lastig genoeg. Onbewust gooi je toch die manche vol en vergeet de buren te doubleren in een competitief biedverloop. In paren telt elke slag en dat wordt weleens vergeten. Als de buit binnen is, gaat de stoel in de ruststand en dat mag natuurlijk niet.

N/-

W

N

O

Z

spade icon A 5 4 3

heart icon H B

diamond icon A 9 8 4

club icon H B 6

spade icon V B 9 6

heart icon V 6 5 3

diamond icon 6 3

club icon 10 8 7

spade icon 10 8 7 2

heart icon 7 2

diamond icon V B 10

club icon V 9 5 3

spade icon H

heart icon A 10 9 8 4

diamond icon H 7 5 2

club icon A 4 2

Zuid begint in de derde hand met 1heart icon en Matthieu dubbelt. Na 2heart icon van noord is er bij mij geen drang om mee te bieden, hoewel dat in paren misschien wel moet. West doubleert gelukkig een tweede keer. Mijn 2spade icon bod overleeft het niet, want zuid gaat zonder dralen naar 3heart icon.

Als je overtuigd bent dat 2spade icon erin zit, moet je 3heart icon doubleren om nog wat punten over te houden aan het spel, maar we staan nog in de butlerstand en laten 3heart icon passeren.

West heeft geen fijne start en in de hoop dat partner wat steun heeft in de kleur begint hij met spade iconA. De dummy maakt het doorspelen van schoppen onnodig, zeker als zuid de heer erbij kiepert. Ik heb spade icon2 gespeeld, we doen laag-hoog even en hoop dat hij er iets mee kan.

Dat lukt perfect, want west speelt als een speer klaveren na. Ik zit nog te dubben of ik de 9 of de vrouw moet spelen, maar zuid commandeert club icon10 van de dummy en ik moet wel de vrouw spelen. Zuid neemt meteen en gaat verder met heart iconA en harten.

Matthieu komt aan slag met heart iconH en raapt twee klaveren op. We hebben vier slagen en diamond iconA is de downslag. +50 is net boven het midden als ik het vertaal naar de parenscore. Twee keer wordt 3heart icon gemaakt en ook 2spade icon levert een plusscore op.

diamond iconA cashen is niet nodig. Zuid kan nooit van al zijn ruitens af. Als je de leider op een 1-5-4-3 speelt of 2-5-3-3 komt in het eerste geval naast diamond iconA nog een ruitenslag binnen en in de tweede verdeling verzuipt diamond iconA net niet.

De tweede lay-out is overigens onwaarschijnlijk. Zuid had na club iconA zeker schoppen gespeeld en een klaveren opgeruimd. Om in de medailles te vallen hadden we 3heart icon moeten doubleren. Hetzelfde gedurfde tegenspel had 300 opgeleverd en een top.

Bij het afspel is het verschil tussen paren en butler minder groot. Je moet wel voor zoveel mogelijk slagen gaan bij de parentelling, maar de calvinistische achtergrond verbiedt je down te gaan in een manche ten faveure van de overslagen.

Bij de volgende 4heart icon was er geen sprake van overslagen, tien slagen maken was al lastig genoeg:

O/NZ

W

N

O

Z

spade icon H B 9 6 5

heart icon B 6

diamond icon A V 8 4

club icon V 7

spade icon A V 10 8 4

heart icon 9 7 3

diamond icon 10 2

club icon A B 8

spade icon 7 2

heart icon 10 4 2

diamond icon 9 7 5

club icon H 10 9 6 2

spade icon 3

heart icon A H V 8 5

diamond icon H B 6 3

club icon 5 4 3

Ik had 1spade icon gevolgd na de 1heart icon opening en moest even later uit tegen de manche. Schoppen voelde slecht en club iconV brandt in mijn vingers. Spookbeelden van HB ’vierde van klaveren bij zuid doemen echter op, zodat ik kies voor heart iconB.

Ook heart iconB is niet aantrekkelijk. Niet zelden geef je een troefslag op, maar vierde van boven van mijn langste geldt hier niet. De leider neemt de uitkomst met heart iconH en telt verliezers in klaveren en ruiten. Een van de verliezers kan weg door in schoppen te snijden, maar de timing is essentieel.

Zou zuid in slag twee schoppen naar de vrouw spelen en spade iconA cashen om een klaveren af te gooien, dan gaat hij down. In slag vier volgt diamond icon10 voor west die spade iconH speelt. Oost kan daarop een ruiten dumpen en de dummy overtroeven als zuid de derde ruiten speelt.

Maar zuid kan wachten met spade iconA en eerst ruiten spelen. Speelt west dan spade iconH met de idee om na een tweede ronde ruiten spade iconB te offeren (oost ruiten weg) dan kan de leider troeftrekken en op de vrije spade icon10 een verliezer afgooien.

club iconV na diamond iconV leidt tot down als de leider de slag neemt met club iconA. In de volgende slag volgt spade iconA om een klaveren af te gooien en ruiten voor het aas. Op spade iconH kan oost een ruiten afgooien en zuid ontkomt niet aan twee verliezers.
Winnend is club iconV duiken en de volgende klaveren pakken en ruiten spelen. Omdat west maar twee klaveren heeft, gaat dat goed. Zuid troeft op zijn gemak een ruiten in de dummy.

Een ander idee is de uitkomst nemen en ruiten naar de tien. Met beide plaatjes in west bouwt zuid moeiteloos een ruitenslag en is al binnen.

club iconV uit dan. Zuid moet duiken, omdat anders klaverenovertroevers dreigen in west. Maar als zuid de tweede klaveren neemt, kan hij met meteen ruiten het spel winnen. West komt wel aan de beurt, maar is hulpeloos nu de derde klaveren ontbreekt. De leider gooit op termijn de klaverenverliezer weg op spade iconA en troeft een ruiten in noord. Een klaveren en twee ruitenverliezers staan aan de debetkant, maar tien slagen lukken.

Moeilijk, zowel in paren als butler. Gelukkig heb je maar zeveneneenhalve minuut voor een spel en moet je vervolgens je gedachten aan het nieuwe spel wijden.


Naschrift redactie:

Peter schrijft een wekelijkse column op zijn eigen bridge-website www.drienbridge.nl. Neem daar vooral eens een kijkje. Er staat ook een link naar de site op onze Externe links pagina.