De eerste antwoorden

Een kleine week na het oorspronkelijke bericht dat IMP opviel, plaatst de NBB een update op haar site. De commissieleden zijn bekend gemaakt. Wat nog onder de pet blijft is de opdracht die de onderzoekscommissie heeft gekregen. Het ligt niet voor de hand dat deze commissie iemand kan berechten. Daar is de Straf- en Tuchtcommissie voor. Ze zullen dus de ‘geruchten’ gaan onderzoeken.

Het lijkt erop dat de NBB reageerde op een concrete melding, of wellicht meerdere meldingen. Voor zover bij IMP bekend is er aan tafel geen arbiter geroepen, maar de melding moet snel na ’t laatste competitieweekend gekomen zijn. De NBB heeft ervoor gekozen om vlot in actie te komen.

Vanzelfsprekend is het niet aan de onderzoekscommissie om op dit moment de pers te woord te staan. Ik ben daarom Simon de Wijs dankbaar dat hij bereid was iets over de procedure te verduidelijken. De commissie heeft van de NBB een onderzoeksvraag (of –vragen) gekregen en onderzoekt de kwestie. De commissie zal een antwoord (of meerdere antwoorden) formuleren en terug rapporteren aan het bondsbestuur.

Dit maakt natuurlijk benieuwd naar de onderzoeksvraag. Want de precieze vraagstelling zal een grote invloed hebben op de diepgravendheid en dus de lengte van het onderzoek naar de anonieme ‘medewerker van het bondsbureau’.