Club met de baas

Door ziekte, andere afspraken en wedstrijden in het weekend was het clubbezoek enigszins in het gedrang gekomen. Maar vorige week kon ik weer van de partij zijn. Een avondje met de edelachtbare valt niet te versmaden. We spelen net te weinig om een systeemboek aan te leggen en dat leidt tot fikse denkpauzes over hoe deden we dat ook alweer.

Zo kan ik twee minuten nadenken over zijn 2club icon bod na mijn 1club icon opening en een 1diamond icon volgbod. Majors, inviterend met klaveren? Ik weet het niet. Wat hebben we ook alweer afgesproken? Na afloop blijkt hij H-vierde in klaveren te hebben. Gelijk een echte Acol-boer is alles echt!

Als vertegenwoordiger van het hoogste goed is mijn partners gedrag uiteraard onbesproken. In tegenstelling tot mijn frivoliteiten heeft hij altijd 15 als hij 1SA opent en 20 bij de grotere broer. Het is een zekerheid die verder bieden eenvoudig maakt:

O/Allen

W

N

O

Z

spade icon V 7 6 2

heart icon A B 2

diamond icon 7 2

club icon H V 9 4

spade icon H

heart icon H V 10 9 5

diamond icon 9 6 5

club icon 8 7 3 2

spade icon A 8 5 4 3

heart icon 8 7 4

diamond icon 10 3

club icon B 10 6

spade icon B 10 9

heart icon 6 3

diamond icon A H V B 8 4

club icon A 5

Precies 15 en dus 1SA. Ik transfereer naar harten met de noordhand en met een snel ontwikkelbare vijfkaart duw ik hem in de manche. Mijn 3SA bod wordt uitgepast en west komt uit met club iconH.

Het contract heeft geen kans. Oost speelt een behulpzame club iconB en OW kunnen drie klaveren en twee azen maken. Gelukkig zitten er geen twee acol-boeren OW, want west neemt even tijd nadat de leider de slag duikt. Hij heeft controle over de hartenkleur en als spade iconH weg is, lijkt alle gevaar bezworen.

Hij speelt daarom schoppen na via de heer en het aas. Dat zadelt oost met een probleem op. De kleine schoppen suggereert een honneur in die kleur en het zou zomaar nodig kunnen zijn om schoppen te cashen. Hij speelt daarom schoppen en niet klaveren en west neemt spade icon10 met de vrouw.

Schoppen of klaveren zijn de opties, maar west ziet nog een derde mogelijkheid. Hij weet dat de leider maar twee harten heeft en sowieso een slag in die kleur. Door harten na te spelen, kun je de dummy isoleren en rustig wachten op de slagen waar je nog recht op hebt.

Geen spoor van verbazing bij mijn partner. Hij wint het hartennaspel met de heer en laat zijn kaart zien. “Ik geef nog een harten af, maar heb er 9”, is zijn commentaar bij de claim. Wie houdt er nu rekening met een zeskaart bij zuid?

Niet geheel onverwacht was er verder niemand die zo diep nadacht over het spel, want de andere paren speelden rustig een deelscore in ruiten.

Een preëmptieve opening bezit altijd voldoende kracht om een uitkomst van heer-klein te doorstaan en eenzelfde verhoging na partners opening genoeg vulling om de manche te bieden met enige overwaarde. Toch was ik er hier niet gerust op:

O/OW

W

N

O

Z

spade icon

heart icon A 10 9 8 7 5

diamond icon H V 3 2

club icon V 5 3

spade icon B 9 7 6

heart icon V B 2

diamond icon B 9 5

club icon H 4 2

spade icon 10 4 3 2

heart icon 6 4

diamond icon 7 6 4

club icon A 9 8 7

spade icon A H V 8 5

heart icon H 3

diamond icon A 10 8

club icon B 10 6

Na mijn 1spade icon opening, veel te sterk voor 1SA, volgt west met 2heart icon. Partner springt naar 3spade icon. Geen invite, een zwakke verhoging belovend. Ik weet dat we negen troeven hebben, maar amper genoeg kracht voor de manche. Het bezit van heart iconH is dubieus, maar het is wel Butler, dus 4spade icon ligt er voor je er erg in hebt.

Vlot volgen twee passen, maar oost denkt nog even na en ik geloof niet dat hij nog een kleurtje wil bieden in de uitpas. Na een slokje zelfvertrouwen volgt een doublet. Het zat erin.

West begint met diamond iconH en de dummy valt mee. Ik tel in gedachten vier verliezers, een in elk van de rode kleuren en twee in klaveren. Nou ja, het is niet altijd feest en -100 zal ons de kop niet kosten.

Ik neem de slag met het aas en speel vier keer troef. West gooit twee hartens en een ruiten af. In slag zes volgt heart iconH. In de praktijk nam west die slag en speelde club iconV in. Mijn hart sloeg over, want na club iconH en aas, kon ik mijn kaarten laten zien.

West moet heart iconH laten gaan. Een tweede harten neemt hij wel en casht dandiamond iconV. Als ik de boer laat liggen in de dummy, word ik ingegooid met ruiten op tafel. Ik kan een hoge harten maken, maar verlies nog twee klaveren.

Gooi ik diamond iconB onder de vrouw en win het ruitenvervolg in de hand met diamond icon10, dan kom ik niet meer in de dummy. club iconB mag ik houden, maar verlies uiteindelijk nog twee klaveren en beide rode slagen.

Oost had het goed gezien. Een 2heart icon volgbod kwets belooft wel iets en met vier troeven tegen – altijd lastig – en een aas voldoende grond om eens een paar punten te investeren. Ongetwijfeld had hij gehoopt op +300, maar een down is evenmin verkeerd. Nu nog even de tijd nemen in de verdediging.

Dit weekend is de finale van de Meesterklasse. Geon en ik zijn dan wel uitgeschakeld in de halve finale, maar wel paraat. Hij als vugraph commentator en ik als scribent 😊.


Naschrift redactie:

Peter schrijft een wekelijkse column op zijn eigen bridge-website www.drienbridge.nl. Neem daar vooral eens een kijkje. Er staat ook een link naar de site op onze Externe links pagina.