Chicago 2

We zijn nog even in Chicago. Nadat de laatste Nederlanders in de ronde van 32 bij de Spingold in het gras beten, richt de aandacht zich automatisch op Zwitserland. Of zoals je wilt De Lombard 1. Brink-Drijver spelen met Zimmermann en Nowosadzki en Gawrys met Klukowski en zijn de winnaars van vorig jaar. In de kwartfinale verslaan ze eenvoudig een Amerikaans team maar verliezen in de halve finale van Fleisher.

In de finale versloeg Fleisher Bremark en werd winnaar van de Spingold. Fleisher is een Amerikaan die speelt met landgenoot Martel. De teamgenoten komen uit Europa. Versace met Sementa en Lorenzini met Bessis.

Winnen doe je als je goed speelt en een beetje mazzel hebt. Het volgende spel is een combinatie van beide:

N/OW

W

N

O

Z

spade icon 4 3

heart icon A H 6 2

diamond icon B

club icon A V B 7 4 3

spade icon H 10 2

heart icon V 10 5 3

diamond icon H 8 7 3

club icon 9 5

spade icon A 5

heart icon B 9 8 7 4

diamond icon V 6 4 2

club icon 10 2

spade icon V B 9 8 7 6

heart icon

diamond icon A 10 9 5

club icon H 8 6

Na twee passen opent Martel de zuidhand met 2spade icon, een zwakke twee. Brink volgt 3club icon en noord steunt met 3spade icon. Drijver doubleert daarna negatief.  Zuid past en west gaat naar 4heart icon. Weer volgen twee passen, maar zuid redt met 4spade icon, gedoubleerd door west.

Na de hartenstart van west kijkt zuid aan tegen drie verliezers in klaveren, een in schoppen, en problemen in ruiten. Je kunt een klaveren aftroeven in de dummy, maar dan moeten de troeven rond zitten. Als je begint met klaveren volgt een ruitenaftroever voor de verdediging.

Martel speelde dan ook eerst troef voor het aas van Drijver. Er volgden drie rondjes klaveren, de laatste getroefd in noord, waarna de leider de laatste twee troeven ophaalde.

In slag zeven volgde diamond icon10 via de boer voor de heer en de slag erna maakt diamond icon8 de slag. Vervolgens de gemarkeerde ruitensnit en een claim voor tien slagen. Een tegenvaller voor Brink.

De hartenstart lijkt normaal. Je kunt er zo maar vier van boven hebben, en met ruiten uit kun je de zeer waarschijnlijk tweede kleur van de leider gemakkelijk opblazen.

Versace komt aan de andere kant ook met harten uit en zuid troeft af. Gawrys speelt echter geen troef, zoals Martel, maar speelt eerst ruiten via de boer en de heer in noord om met klaveren te vervolgen.

West neemt club iconH met het aas en casht ook club iconV en speelt een derde rondje. In de dummy wordt getroefd, maar oost troef over en speelt ruiten. De leider legt klein, maar west troeft en zuid is eentje down. Een tegenvaller voor Gawrys.

Als de leider het plan volgt van Martel kan 4spade icon niet down na heart iconH uit. De enige downstart is diamond iconB. Als de leider dan in dummy neemt en troef speelt, neemt oost en geeft partner een ruitenaftroever. West kan er nog met harten uit, gaat in de slaapstand en wacht op zijn twee klaverenslagen.

4spade icon Blijkt een goede uitnemer. Niet alleen maakt een van de leiders het contract, het geboden 4heart icon contract kan niet down. Na schoppen uit kan de leider zelfs een uppie maken als hij met klaveren begint. Het 4-0 zitsel van troef is niet eens ongemakkelijk.

Het tweede spel verbaasde me. De afloop is alleen mogelijk bij twee sterke teams. Op de club zou het spel in een vloek en een zucht voorbij zijn:

N/NZ

W

N

O

Z

spade icon 10 7

heart icon 10 6

diamond icon B 7 6 5 3

club icon V B 9 5

spade icon A 3 2

heart icon H V 7 4 2

diamond icon A 10 9 8

club icon 4

spade icon 9 8 5 4

heart icon A 9 8 5 3

diamond icon 2

club icon 7 6 2

spade icon H V B 6

heart icon B

diamond icon H V 4

club icon A H 10 8 3

Op de club zou zuid na de opening van noord zich nog een rondje of twee kunnen beheersen, maar dan de azen checken en 6SA bieden. Regel 16 dicteert dat je met 19 tegenover een opening naar slem gaat. Zonder fit wordt het 6SA. Iedereen 50% in 6SA gemaakt.

Hoe verging het onze toppers?

Bas Drijver opent de noordhand met 1heart icon en zuid stelt, beginnend met 2club icon, wat vragen en komt achter een minimum met een 5-4 verdeling in heart icon en diamond icon en een singleton klaveren als mijn kennis van hun variant nog up-to-date is.

Die wetenschap is niet gunstig. Je hebt wel een bult punten, maar waar komen de slagen vandaan? Vier in schoppen, drie in ruiten en twee in klaveren zijn duidelijk als noord twee azen heeft in de puntige kleuren. Maar de singletons in de lange kleuren zijn niet prettig om slagen te ontwikkelen. Brink stelt zich bescheiden op en laat het bij 3SA.

Na club iconV uit voor het aas speelt hij heart iconB. Oost duikt een keer, maar na schoppen voor het aas en heart iconH verdwijnt het aas wel en heeft de leider na twee keer ruiten een gemarkeerde snit in die kleur voor twaalf slagen. Een tegenvaller voor Brink?

Lorenzini (zuid) en Bessis maken het bont. De Fransen bieden au naturel. Na 1heart icon van noord biedt zuid 2club icon en herbiedt 2SA – mancheforcing na de 2diamond icon herbieding van partner. Noord verhoogt naar de manche, maar 4SA van zuid inviteert nu voor slem.

In het licht van de 12-14 punten die noord heeft beloofd, is zijn hand maximaal. 6SA zou niet vreemd zijn. Bessis biedt echter 5SA en het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Lorenzini gaat daar eens goed over nadenken en komt met 6diamond icon op de proppen.

Als 5SA betekent: ik heb een max, kies jij maar de troefkleur, dan is 6diamond icon gevaarlijk, omdat het een 4-3 fit is. Vaak ontsnap je als de kleur een beetje rond zit, maar nu is het fout. Oost casht heart iconA en met de ruiten 5-1 ontkom je niet aan een troefverliezer. Een meevaller voor de Lombard!


Naschrift redactie:

Peter schrijft een wekelijkse column op zijn eigen bridge-website www.drienbridge.nl. Neem daar vooral eens een kijkje. Er staat ook een link naar de site op onze Externe links pagina.