Bridgeboeken naar Tresoar

Leeuwarden, 14 maart 2018. Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar – de naam is Fries voor ‘schat’ en verwant met Engels ‘treasure’ – begint met het aanleggen van een Denksportcollectiecentrum. Dat laat Tresoar weten in een persbericht. Vertegenwoordigd zijn de vier grote denksporten bridge, dammen, go en schaken. In de Stuurgroep wordt bridge vertegenwoordigd door Bob van de Velde, IMP-medewerker boekbespreking en bridgegeschiedenis. Onlangs is de bridgecollectie van de Universiteit van Amsterdam toegevoegd aan die van Tresoar. Dat is gebeurd met instemming van de Stichting Herman Filarski. Het omvat onder meer de collecties van de verzamelaars van bridgeboeken Jac Fuchs en Bob van de Velde voornoemd. Daarmee heeft Tresoar nu de voor zover bekend grootste openbare collectie bridgeboeken ter wereld.