Wereldtop speelt aan/af op uitkomst

Wuhan, Hubei (China), 24 oktober 2019. Kun je op de uitkomst het best aan/af of verdeling signaleren? Dit is iets waarover experts sinds jaar en dag moeite hebben het eens te worden. Het heeft allebei voor- en nadelen. Bridgeboeken staan over dit onderwerp vol met de persoonlijke stokpaardjes van de auteurs. Uitzondering vormt het boek I Love This Game van Sabine Auken (ISBN 978‑1897106‑06‑8), hoofdstuk 6. Dat analyseert deze kwestie vrij objectief met begrip voor beide standpunten. Sabine en haar partner kiezen uiteindelijk voor verdeling, voornamelijk op ethische gronden.

Wat speelt de wereldtop?

Hiernaar heeft IMP een onderzoekje ingesteld aan de hand van de systeemkaarten van de teams in de play-offs voor open en vrouwen op de vorige maand gehouden wereldkampioenschappen voor landenteams in China; dit als objectief criterium voor wat mag gelden als huidige ‘wereldtop’. Het is een herhaling van een soortgelijk onderzoek uit 2011; zou er iets zijn veranderd? De resultaten zijn samengevat in de turftabel hieronder. De teams staan in volgorde van eindigen in de voorronden.

Paren die op de uitkomst gewoonlijk aan/af signaleren maar verdeling alleen in bepaalde situaties (bijvoorbeeld alleen op de heer tegen troef), zijn geteld voor ‘aan/af’. De kolom ‘Anders’ omvat voornamelijk paren bij wie het signaal op de uitkomst structureel ergens van afhangt, meestal alleen van de speelsoort: troef of SA. Soms is onduidelijk waar het van afhangt en een Japans paar laat op zijn systeemkaart de sectie over signaleren geheel oningevuld.

Te oordelen aan de tabel lijkt TeamNL Bridge Open een ‘eiland’ van verdeling. Ook Berend van den Bos & Joris van Lankveld spelen verdeling. Echter, Danny Molenaar & Tim Verbeek en het Nederlands/Zwitserse voormalige kernploegpaar Sjoert Brink & Bas Drijver spelen op de uitkomst aan/af. Merijn Groenenboom & Maarten Schollaardt spelen tegen troef verdeling en tegen SA aan/af.

De methode van signaleren (hoog/laag, laag/hoog, even/oneven et cetera) is in dit onderzoek niet meegenomen, voornamelijk omdat dit veel minder belangrijk is dan de betekenis van een signaal. Evenmin onderzocht zijn signalen in andere situaties dan op de uitkomst, zoals bij afgooien.

Conclusie

Voor signaleren op de uitkomst heeft van de wereldtop anno 2019 een duidelijke meerderheid van 73% voorkeur voor aan/af. Slechts 10% van de paren speelt (vrijwel) uitsluitend verdeling. Bij 17% hangt het signaal af van de speelsoort of betekent het iets anders. In 2011 waren de vergelijkbare percentages 75% aan/af, 17% verdeling, 8% anders. Er is sindsdien dus weinig veranderd.