WekoWijzer: alerteren en annonceren

Utrecht, 30 augustus 2016. De Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB heeft onlangs WekoWijzer 136 gepubliceerd. Dit periodiek is interessant voor iedereen – niet alleen wedstrijdleiders – met belangstelling voor regelgeving rond bridge. Alle WekoWijzers sinds 1999 zijn voor NBB-leden na inloggen gratis te downloaden van de NBB-pagina ‘WekoWijzer’. Naast vaste rubrieken zoals ‘Uitspraken van de Protestcommissie’ en ‘Vragen aan het bondsbureau’ bevat deze WekoWijzer een ingezonden artikel over de alerteerregeling met een pleidooi om deze te vereenvoudigen en vooral eenduidig te maken door het alerteren in essentie te beperken tot kunstmatige biedingen. Het wordt gevolgd door een reactie vanwege de Weko, waarin deze kanttekeningen bij het artikel plaatst, maar wel aangeeft ‘de alerteerregeling van 2009 nog eens kritisch tegen het licht te houden’ en ook in navolging van andere landen het zogenoemde annonceren (ongevraagd uitleggen) te overwegen. Een nieuwe alerteerregeling kan dan ingevoerd worden per 1 september 2017, samen met de nieuwe internationale spelregels. Zie verder WekoWijzer 136.