Weer bekentenis self-kibitzen

Las Vegas, Nevada (USA), 24 juli 2020. Wederom is er een bekentenis van self-kibitzing: bij online bridge tijdens een spel via een tweede scherm de gehele spelverdeling bekijken. Zondares is ditmaal de Amerikaanse bridgeprofessional Sylvia Shi (1988). Het communicatiemedium is wederom een artikel op het forum Bridge Winners. Dat artikel draagt de titel ‘Confession of a Self Kibitzer Pt 2’, waarin het ‘part 2’ kennelijk verwijst naar de eerdere soortgelijke bekentenis van de Pool Michal Nowosadzki (zie ons artikel van 13 juli). Shi is minder bekend dan Nowosadzki, maar is als winnares van goud met een Amerikaans vrouwenteam bij de World Bridge Games 2016 toch niet de eerste de beste. In haar artikel laat zij blijken dat ze tot haar bekentenis kwam nadat Bridge Base Online haar had benaderd over ‘verdachte’ acties. Hieruit blijkt wel dat vormen van vals spel zoals self-kibitzing meer opvallen dan de daders geneigd zijn zich te realiseren.