Vaarwel holo-bolo

Utrecht, 18 september 2015. Gisteren heeft de Wedstrijdcommissie (bij afkorting ‘Weko’) van de NBB wijzigingen op diverse NBB-reglementen gepubliceerd, die per direct ingaan (zie de toelichting op de NBB-website). Een van de belangrijkste is een aanpassing van de Regeling Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (BSC/HOM). Daarin wordt een 1♣-opening vanaf een doubleton in een overigens natuurlijk systeem nu voor regelgevingsdoeleinden volledig beschouwd als een natuurlijke opening. De desbetreffende bepalingen luiden:

Definitie van Bruine Stickerconventies en afspraken
De onderstaande conventies of afspraken zijn Bruine Sticker als ze één van de volgende kenmerken hebben: […]
2. Een volgbod na een natuurlijke kleuropening op éénniveau dat niet ten minste een vierkaart in een bekende kleur belooft tenzij dat volgbod sterk is.

De Weko heeft besloten dat met ingang van 1 september een 1♣-opening die gedaan kan worden op een doubleton in een overigens natuurlijk systeem (vijfkaart hoog, vierkaart ruiten) in het kader van deze regeling als een natuurlijke opening moet worden beschouwd. De verdediging tegen zo’n 1♣-opening is daarmee onderworpen aan de beperkingen van punt 2 van bovenstaande definitie Bruine Stickerconventies en afspraken.

Deze wijziging betekent praktisch gesproken een vaarwel voor overwegend destructieve conventies tegen 1♣ zoals ‘holo‑bolo’ en ‘multi-defense’, die geen vierkaart(+) in een bekende kleur beloven en ook niet sterk (circa 13+) hoeven te zijn. Zo betekent bij multi-defense een doublet of volgbod ofwel een vijfkaart+ in de naasthogere kleur, ofwel de twee kleuren daar weer boven (met klaveren ‘boven’ schoppen): bijvoorbeeld (1♣)-1 is ofwel harten ofwel schoppen plus klaveren, enzovoorts. Zulke conventies waren berucht omdat onvoorbereide tegenstanders lang nodig hadden om veelal voor enkele spellen aan tafel hier iets van een verdediging tegen af te spreken. Het zijn nu bruine stickerconventies en ze zijn dus meestal niet toegestaan of vereisen speciale aanmelding. Daarmee sluit Nederland ook aan bij de internationale bepalingen.

Tegen 1SA-openingen (ongeacht kracht) zijn volgacties zonder bekende kleur, zoals multi-defense, nog wel toegestaan.