Uit het clubleven (28)

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

Vraag vooraf

Noord/OW, paren. Jij zit zuid.

spade icon A B 9 heart icondiamond icon A 4 club icon A H 10 9 7 6 5 2

Lekker veel club icon! En ook nog punten.  Partner opent 2club icon: mancheforcing of 5-4 in de hoge kleuren en dan zwak. Jij biedt 2SA, vanaf 16 punten. Partner biedt nu 3heart icon; een “sterke” zwakke variant met een voorkeur voor spade icon als troef. De tegenstanders hebben tot nu toe alleen gepast. En nu ben jij weer, wat wordt het?

Vandaag korte metten*

Een biedsysteem is een set van afspraken over de betekenis van elk bod in een reeks.  Paren die hogerop willen besteden hier de nodige aandacht aan en leggen afspraken vast. Geurt (Boon) en ik hebben een systeem van 16 pagina’s A4. En let op: lettergrootte 11 en kleine afstand tussen de regels: meer tekst dan wit. Ik bedoel maar: er zit werk in. Wij bouwen het bieden rustig op met bijvoorbeeld 2 over 1 mancheforcing, 3e en 4e kleur mancheforcing, Gazzilli, allemaal manieren om het bieden laag te houden zodat we maximaal informatie kunnen uitwisselen.

We passen het systeem regelmatig aan op grond van nieuwe ervaringen. En we doen elke dinsdagochtend mee aan een toernooi op Stepbridge om de kwaliteit ervan te testen. Geurt (zuid) en ik (noord) krijgen deze handen dinsdag 1 november om 10.52 uur op Stepbridge:

Z/OW

spade icon H 10 8 7 6

heart icon A 10 9 6 2

diamond icon 3

club icon B 8

spade icon A B 9

heart icon

diamond icon A 4

club icon A H 10 9 7 6 5 2

Ik ben gever en open mijn hand met 2club icon: mancheforcing of de beide hoge kleuren minstens 5 – 4 en minder dan een opening. In dit biedverloop passen OW. Geurt biedt 2SA 16 + en nu mag ik aangeven wat mijn lange kleur is en hoe sterk die is. Ik heb 3 partners en speel met allen ongeveer hetzelfde systeem, maar er zijn verschillen in detail. Zou 3SA** hier nu 2 vijfkaarten beloven? Ik besluit op safe te spelen en bied 3heart icon: voorkeur voor spade icon en puntenkracht aan de bovenkant van de range. Waarom die voorkeur: omdat ik met heart iconA in een zijkleur een zekere slag heb en met spade iconH niet. Nu mag Geurt. Is 4club icon nu echt en forcing? Ik denk van wel. Of controle club icon en akkoord met spade icon troef? Zou ook kunnen. Zou 5club icon Exclusion Blackwood zijn? Of echte club icon? 16 kantjes A4 dicht beschreven en in deze situatie geen benul. Maar Geurt maakt korte metten: hij biedt uit stand 6 schoppen. Er zijn prima kansen om dat contract te maken en in een parentoernooi op Step moet dat een plus opleveren. Er volgen 3 eerbiedige paskaartjes.

Het hele spel ligt als volgt:

O/NZ

W

N

O

Z

spade icon 4 3

heart icon H B 8 5 4

diamond icon 10 8 6 2

club icon V 3

spade icon H 10 8 7 6

heart icon A 10 9 6 2

diamond icon 3

club icon B 8

spade icon V 5 2

heart icon V 7 3

diamond icon H V B 9 7 5

club icon 4

spade icon A B 9

heart icon

diamond icon A 4

club icon A H 10 9 7 6 5 2

West komt uit met club iconV (het zou mijn uitkomst niet zijn).

Geurt speelt bekwaam af:  hij neemt de uitkomst met de A en slaat spade iconA en H.  Hij neemt geen snit over troef V:  er is een kans dat die verliest aan een hand met Vx, die dan partner een introever bezorgt in club icon. Als je in een kansrijk contract zit dat veel paren niet geboden zullen hebben speel je ook in paren veilig af. Geurt speelt dan club iconB die door oost wordt getroefd. Oost vervolgt met diamond iconH, die de leider met het A neemt en dan volgt een ongehinderde optocht van club icon: 6spade icon contract.

Score: 90,91 %. Het spel wordt 23 keer gespeeld. Het contract luidt 3 maal 6spade icon. Het is geen gedeelde top: OW spelen 1 maal 5diamond icon x – 4 voor -1100. Eén keer wordt 6club icon gespeeld en gemaakt en verder de nodige manches in spade icon en club icon. De manche in club icon wordt een paar maal gemist.

De moraal? Lieden die zekerheid zoeken zullen een uitbreiding van het beschreven biedsysteem  adviseren. Maar hoever moet je gaan? Soms kun je maar beter korte metten* maken.

* Weetje: de metten zijn de eerste gezamenlijke gebeden van de dag in Rooms-Katholieke en orthodoxe kloosters. De reeks gebeden is de langste van alle gezamenlijke dagelijkse gebeden. Vaak hield de motivatie van de monniken tussen 5 en 6 uur ’s morgens niet over. Men raffelde de gebeden af of sloeg er een aantal over. Men maakte dan korte metten.

** Nog een weetje: 3 SA belooft hier inderdaad 2 vijfkaarten heart icon en spade icon en punten aan de bovenkant van de range. Ik heb het opgezocht en het stond in het systeem! Afspraken maken is goed, onthouden is beter.