Uit het clubleven (12)

In deze rubriek staan spellen, anekdotes en verhalen uit het clubleven. Hebt u ook een interessant, grappig of spannend verhaal? Stuur het naar impredactie@gmail.com.

Vraag vooraf

N / OW en je zit zuid, met deze hand:

spade icon H V 5 heart icon 8 6 2 diamond icon A V B 6 club icon A 7 3.

Noord past. Je gaat 1 SA openen, maar dan verrast oost je met een 2 SA opening: 20 – 22 punten, evenwichtige hand. Voor jou nu dus een pas. West biedt 3diamond icon, transfer naar heart icon en oost biedt direct 4heart icon. Alsof het niets is.

Waarmee kom je uit en hoe denk je tegen te gaan spelen?

Viertallen op Step, maandag 11 juli.

We (Chrétienne Wiessing en ik) hebben na 11 spellen 30 impen bij elkaar gekaart: ik zit te knorren van tevredenheid, want vaak gaat het minder. Maar hallo: we leven in het moment en het moment is goed.

En dan krijg ik een mooie hand :

spade icon H V 5 heart icon 8 6 2 diamond icon A V B 6 club icon A 7 3.

Partner past en oost opent 2 SA! Zonder alert. Even gluren op de systeemkaart: oost heeft echt 20 punten. Ik moet passen. West transfereert met 3 diamond icon en oost beloont deze transfer met 4 heart icon. Ik zit met alle punten achter de SA bieder. Ga ik doubleren? Nee. Waarom niet? Omdat ik naar de leider toe moet spelen als ik aan slag ben en dat gaat slagen kosten. Die H V in spade icon is echt maar 1 slag waard. A B 10 zitten bijna zeker bij de leider en de dummy. En die hebben samen zeker 9 harten. En als ik doubleer weet de leider waar de punten zitten: hij kan me misschien ingooien, zodat ik zelf de ruiten moet spelen. Niet erg dapper, maar het is butler: je kunt veel verliezen en weinig winnen.

Algemene overwegingen voor het tegenspel

Partner heeft 0 punten. Je kunt misschien een slag in diamond icon ontwikkelen door A en V te spelen. Die is dan voor de H van de leider, maar als leider en dummy dan beiden nog een diamond icon hebben maak je een slag met de B. Dat is geen slim plan: je maakt ook 2 slagen in diamond icon als je ervan af blijft: daarvoor zijn bij leider en dummy maar 2 diamond icon nodig. De veronderstelling is daarbij natuurlijk dat de H bij de leider zit.

Het goede plan is hier: zo passief mogelijk tegenspelen. Ik kom uit met troef en daarna speel ik elke kleur die de leider aansnijdt door. Ik begin zelf niet aan een nieuwe kleur.

Zo gezegd, zo gedaan: uitkomst heart icon 2. Dan verschijnt de dummy op tafel:

De leider neemt de slag in de hand met heart iconA, Chrétienne heeft de 10. Met H en V trekt de leider de uitstaande troeven: noord speelt spade icon7 en spade icon3. Dat is een aansignaal voor spade icon: zou ze echt spade iconB hebben? Ik word ook een beetje bang van de leider: die berooft me van mijn exitkaarten in troef. Hoewel: welke leider trekt nou niet de troeven? Dan vervolgt de leider met een kleine klaveren voor de V. Die laat ik lopen: ik wil de 2e klaveren pakken en dan de 3e naspelen. Maar de leider speelt een kleine spade icon en laat die lopen naar mijn H! Niets aan de hand. Ik kan ook zelf club iconA slaan en een kleine na spelen. Die is voor B op tafel en ja hoor: daar komt de kleine diamond icon, naar de H. Nemen is hier niet de juiste uitdrukking: ik verorber die H en raap nog 2 diamond icon op.  Twee down.

Zo lag het hele spel:

N/OW

W

N

O

Z

spade icon 6 4

heart icon B 9 7 4 3

diamond icon 10 5 3

club icon V B 5

spade icon B 9 8 7 3 2

heart icon 10

diamond icon 8 7 4

club icon 10 8 2

spade icon A 10

heart icon A H V 5

diamond icon H 9 2

club icon H 9 6 4

spade icon H V 5

heart icon 8 6 2

diamond icon A V B 6

club icon A 7 3

Nabeschouwing

We beginnen bij noord: zij opent niet met een multi 2diamond icon. Niet tegen wel op de eerste hand te gortig. Toch zitten nogal wat NZ paren in een spade icon-contract en een aantal maakt zelfs 10 slagen. Maar dat ligt aan oost. Die komt een punt tekort voor zijn opening. Als oost met 1club icon opent zal zuid 1SA volgen. Dan komt een contract in spade icon dichtbij: N zal transfereren. Alle leiders in een heart icon-contract maken ook 10 slagen, behalve dus aan onze tafel.  Maar de leider kan het beter doen: hij trekt na de uitkomst de troeven en speelt klaveren. Zuid zal de 2e nemen en club icon terugspelen. Die is voor de H; op de 13e club icon verdwijnt een spade icon op tafel. Nu spade iconA en spade icon na: als zuid de slag neemt gooit de leider in de dummy een diamond icon af.  Zuid zit dan geslacht. Hij mag kiezen tussen de dubbelrenonce of een (2e) diamond icon naar de H. En als noord de schoppen dreigt te nemen – zuid kan onder de A de H gooien, omdat noord de B heeft – dan troeft de leider de slag af en speelt een kleine diamond icon naar de 9: zuid kan 2diamond icon oprapen en moet de 3e diamond icon brengen. Na een actieve uitkomst met spade iconH is het contract altijd down: als zuid aan slag komt met club icon A haalt zuid eerst spade icon V op en speelt daarna club icon door. Oost gaat dan 1 down.

Maar ik hoor u vragen: moet je met dit soort spellen nou actief of passief uitkomen? Misschien is dat meer een vraag voor de echte deskundigen. Wij wonnen 2 impen op dit spel, een beetje weinig vond ik.