Tims standaard (IMP 4, 2021)

aflevering 3: competitief bieden (1)

door Tim Verbeek

In de eerste en tweede aflevering kwamen de uitkomsten en signalen aan bod. We gaan het in deze aflevering hebben over het competitieve bieden en dan specifiek het negatief doublet en het bieden van een nieuwe kleur na een volgbod.

Negatief doublet op 1-niveau 1-(1)- dbl en 1m -(1)-dbl

We beginnen met een simpele situatie waar al lang sprake is van een duidelijke standaard. Na een volgbod van 1diamond icon toont doublet beide vierkaarten in de majors. 1heart icon of 1spade icon bieden na een 1diamond icon-volgbod is dus vanaf een vierkaart.

Na 1heart icon geeft doublet precies een vierkaart schoppen aan en 1spade icon een vijfkaart. Het probleem na een 1diamond icon-volgbod is dat beide hoge kleuren in play zijn. Je wilt graag zo snel mogelijk een vierkaart hoog vertellen.

Stel je speelt iets slechts als (een variant op) de Montreal Relay 1. Na een 1club icon-opening bied je 1M met een vijfkaart en 1diamond icon, of in dit geval doublet, ontként een vijfkaart hoog. Dan zit je behoorlijk vast met bijvoorbeeld:

spade icon H 3 2

heart icon H B 8 3

diamond icon 2

club icon A B 9 8 4

Stel het gaat 1club icon -(1diamond icon)-dbl-(3diamond icon) en je speelt deze matige afspraak. Wat nu? Tegenover een vierkaart harten heb je een automatisch 3heart icon-bod maar als doublet alleen een vijfkaart hoog ontkent ,heb je geen idee. Het is belangrijk zo snel mogelijk je hoge kleur te noemen als je die hebt.

Verdieping: transfers in competitie

In de top spelen we allemaal transfers als er gevolgd wordt over een lage-kleur-opening. Dit is voornamelijk om de volgende probleemhand op te lossen:

spade icon H 3 2

heart icon 8 7 4

diamond icon H V 8 5

club icon 8 4 3

Na 1club icon -(1heart icon) zit je vast. Je kunt niet 1SA bieden, omdat je geen hartenstop hebt en doublet belooft een vierkaart schoppen. Je moet dan dus improviseren. Als je transfers speelt, heb je dat probleem niet.

1club icon – (1heart icon) – dbl belooft vier of meer schoppens. En je biedt 1spade icon als je juist minder dan vier schoppens hebt. Dat bied je dus met bovenstaande hand. Maar je kunt het ook bieden met handen waar je wél een hartendekking hebt:

spade icon V B 2

heart icon A 7 4

diamond icon 8 7 5 2

club icon V 4 3

Je hebt een hartendekking maar als partner heart iconV, heart iconHB of heart iconB10x heeft, wil je het graag in partners hand hebben. Als je 1spade icon biedt, komt het SA-contract in partners hand, precies waar je het wilt hebben.

Na 1club icon-(1diamond icon) werken transfers in competitie in principe hetzelfde. Doublet geeft vier of meer hartens aan, 1heart icon vier of meer schoppens en 1spade icon ontkent een vierkaart hoog.

Openaar herbiedt dus op een 1spade icon-bod 1SA met een gebalanceerde hand, omdat 1spade icon niet een stop ontkent.

Herbieding openaar na doublet

Het idee dat je 1SA kunt bieden zonder stop, is gemeengoed geworden tegenwoordig.Het hangt er wél vanaf of je vóór of achter het volgbod zit. Zit je achter een opening of volgbod dan beloof je een dekking. Zit je ervoor dan bied je je verdeling en niet je stop. Dus:

  • 1-(1) – dbl-(pas)//1SA hoeft helemaal geen stop te beloven. Je vertelt enkel dat je gebalanceerd bent zonder vierkaart harten.
  • 1-(1)-1SA belooft echter wél een stop in schoppen.

Het idee is dat als de doubleerder een stop heeft , het toch niet uitmaakt in welke hand 1SA zit. En als je allebei geen stop hebt , de tegenpartij slechts vijf slagen kan oprapen. Een misfit bieden op 2-niveau is dan erger.

Hier een ander voorbeeld:

  • (1)-1SA belooft een dekking in schoppen.
  • (1)-dbl-(pas)-1SA

1SA kun je rustig bieden met iets als:

spade icon 9 4 3

heart icon V 8 4

diamond icon H 7 2

club icon V 10 5 3

Als partner naar de manche wil en zeker wil zijn van een dekking, moet hij de kleur van de tegenpartij bieden.

Deze regel lost ook een ander biedverloop op waar de standaard onbekend is:

1club icon -(1spade icon)-dbl-(pas)//2diamond icon

Is 2diamond icon reverse of voorkeur? Dit biedverloop is voer (geweest) voor menige bridge­discussie. Er is een stroming die zegt dat een negatief doublet iets zegt over alle overige kleuren. Dus dat je hier niet alleen een vierkaart harten belooft maar ook minimaal een driekaart ruiten. Toch denk ik dat iedereen met onderstaande hand een negatief doublet zou geven:

spade icon H 7 5 4 3

heart icon V B 8 3

diamond icon 4 2

club icon V 8

Als partner met 4-4 laag nu 2diamond icon biedt, zit je helemaal vast. Bied geen 1SA met dit soort handen: de 4-4 hartenfit is te belangrijk. Omdat het 1SA-bod door de openaar geen stop belooft, kan de openaar rustig 1SA herbieden met 4-4 laag. De consequentie is dat 1club icon-(1spade icon) dbl (pas)//2diamond icon een reverse is. Alsof het bieden is gegaan: 1club icon-(pas)1heart icon -(pas)//2diamond icon.

Meer over het negatieve doublet

Nu we het toch over negatief doublet hebben, nog een paar regels daarvoor:

– Een negatief doublet op 1-niveau kan vanaf 6 punten, op 2-niveau vanaf 8 en op 3-niveau vanaf 10;

– De vereiste van een vierkaart in de (andere) major vervaagt naarmate je hoger moet doubleren. Doublet na 1club icon-(4heart icon) hoeft echt geen vierkaart schoppen te beloven. Anders kun je een heleboel handen niet meer bieden. Hetzelfde geldt na 1club icon-(3heart icon).Als je geen vierkaart schoppen noch een hartendekking hebt , moet je ook kunnen doubleren.

Stel je hebt:

spade icon H 9 2 heart icon 4 2 diamond icon A V 9 7 5 club icon H 5 4

dan moet je na 1club icon-(3heart icon) een doublet kunnen geven. Hier zie je het verschil met de situatie als er 2heart icon wordt gevolgd: dan kun je nog 3diamond icon bieden;

– Oftewel: bij een negatief doublet op 2-niveau of lager mag je uitgaan van een vierkaart in de andere hoge kleur. Bij een negatief doublet op 3-niveau en hoger hoeft dat niet het geval te zijn.

Beide hoge kleuren zijn geboden

Als beide hoge kleuren al geboden zijn, is het negatief doublet puur om punten te tonen. 1spade icon-(2heart icon) doublet geeft 8 of meer punten aan zonder schoppensteun. Je kunt de volgende hand hebben:

spade icon H 2

heart icon 9 8 4 2

diamond icon 9 4

club icon A B 10 7 6

Ook hiermee doubleer je. De 1spade icon-openaar moet dus niet gedachteloos met vijfkaart schoppen en een vierkaart laag de lage kleur bieden. Dit is vergelijkbaar met het herbieden van 1SA zonder stop. Een negatief doublet zegt weinig over je bezit in de lage kleur(en).

Verdieping: het MF negatief doublet

Om het bieden te vergemakkelijken hebben Brink-Drijver het MF negatief doublet geïntroduceerd. Om jezelf meer opties te geven besloten zij om een negatief doublet op 3-niveau MF te maken. Dat heeft te maken met dit soort handen:

spade icon 9 4 3

heart icon A V B 6

diamond icon A

club icon H B 8 5 3

spade icon A V 8 4

heart icon 8 4

diamond icon H 7 5 3

club icon V 4 2

West

Noord

Oost

Zuid

1club icon
3diamond icon
dbl
pas
?

In ouderwets bieden moet west nu 4heart icon bieden, waarna oost 5club icon moet gokken. Een contract dat zomaar down is. Als je met west 3heart icon forcing kunt bieden, heeft oost de optie 3SA te bieden. Het contract waar je in wilt zitten. Het voordeel: je zorgt ervoor dat je vaker in de juiste fit zit. Het nadeel: je komt te hoog want de vereisten voor het negatief doublet gaan niet omhoog. De filosofie hierachter is dat het belangrijker is de juiste speelsoort te komen dan het juiste niveau.

Twee over één is in competitie 10+pnt, ongeacht of je bod gehinderd is.

Nieuwe kleur op tweeniveau

1club icon -(1spade icon)-2heart icon is niet een negative freebid. Het negative freebid, 8-11 in competitie, was een veelgespeelde afspraak maar komt tegenwoordig niet veel meer voor. Al is dat niet per se omdat de afspraak minder goed is. De Polen 2 spelen zelfs een negative freebid dat ietsje zwakker is (7 tot 10 punten) dan we in Nederland gewend waren .

Het voordeel van 1club icon(1spade icon)-2heart icon=10+ is dat je met sterke handen niet eerst hoeft te doubleren en vervolgens op een hoog niveau je kleur moet gokken. Stel je hebt

spade icon H 8

heart icon A V 8 6 3

diamond icon H 10 7

club icon 6 3 2

Je partner opent 1club icon en ze volgen 1spade icon. Als je negative freebid speelt, moet je doubleren en als er vervolgens 3spade icon achter je wordt geboden, is het daarna gokken of je in 3SA of 4heart icon moet zitten. Dit probleem voorkom je door 2heart icon te bieden. Natuurlijk is dit voordeel ook het nadeel als je 8-9 punten hebt en een vijfkaart harten. Daar moet je beginnen met doublet en hoop je later dat je niet je 5-3 hartenfit misloopt. Zeker in parenbridge kan dit nadeel groot zijn.

Ook twee over één mancheforcing is populair tegenwoordig. Dat geldt niet meer na een volgbod. Dan is het toch belangrijker sneller je kleuren te kunnen bieden. De afspraak van 10+ zit daarmee tussen negative freebid en mancheforcing in.

De consequentievan de afspraak dat een nieuwe kleur op 2-niveau 10+ is, is dat doubleren en bieden altijd zwak zijn. Of het nu gaat:

West

Noord

Oost

Zuid

1club icon
(1spade icon)
dbl
(pas)
1SA
(pas)
2heart icon

Of

West

Noord

Oost

Zuid

1club icon
(2diamond icon)
dbl
(pas)
2heart icon
(pas)
2spade icon

Of

West

Noord

Oost

Zuid

1heart icon
(1spade icon)
dbl
(2spade icon)
pas
(pas)
3club icon

In al deze situaties geef je een hand aan die te zwak was om de kleur gelijk te bieden. Dus 6-9 punten en vanaf een vijfkaart. Al gooi je niet zomaar iedere vijfkaart in de aanbieding.

Verdieping: Switch

In de top hebben we negative freebid en 10+ gecombineerd door Switch te spelen. Je draait de kleuren om:

  • 1 (1) 2 = harten vanaf 8 punten
  • 1 (1) 2 = klaveren vanaf 10 punten

Je kunt nu harten aangeven vanaf 8 punten. Dus zowel met de hand die je biedt met negative freebid als de sterke hand kun je beginnen met 2club icon. Je benadeelt hiermee wel je klaveren maar lage kleuren worden achtergesteld.

We spelen alleen Switch als het voordeel oplevert voor de hoge kleur. Stel het gaat 1club icon-(2heart icon) dan is 2spade icon gewoon 10⁺ met schoppen. We gaan niet 2spade icon als transfer naar ruiten spelen en 3diamond icon als transfer naar schoppen want dan benadelen we de hoge kleur.


Hoewel Switch in mijn ogen goed is, is het (nog) geen standaard. Het wordt gespeeld door paren in de hoogste klassen maar is ook daar geen gemeengoed.

De samenvatting

Natuurlijk is niets wat hierboven beschreven is, vernieuwend want het is (volstrekt) normaal. Toch is wat normaal is, niet altijd even duidelijk. Samenvattend:

  • Het negatief doublet belooft meer punten als je op een hoger niveau doubleert;
  • Op laag niveau mag je uitgaan van vierkaart(en) in de hoge kleur(en) . Op hoog niveau kan het doublet op punten gebaseerd zijn.
  • Doubleren en dan een kleur bieden is zwak, omdat direct een kleur op 2-niveau bieden 10⁺ is.

Een negatief doublet belooft niet kaarten in de lage kleur(en). In de herbieding moet de openaar daar rekening mee houden.

De volgende keer

De volgende keer gaan we verder met het competitieve bieden. Dan kijken we naar springen, en wat forcing en niet forcing is in competitie.

1 Ik ben een groot tegenstander van de Montreal relay. Meer daarover op https://www.bridgewijs.nl/bridgetv-aflevering-2/ vanaf minuut 57.

2 zie http://one.ekof.bg.ac.rs/~azdr/Bridge/Licitacioni%20sistemi/WJ2005.pdf