Spel van de dag (24)

Een paar dagen na de finale, als de wond langzaam begint te helen (zilver is ook mooi), vraag ik Sjoert Brink om een spelletje. Ronde 4, het laatste spel (32). Bas en Sjoert spelen tegen Berend en Joris.

W/OW

W

N

O

Z

spade icon 9 8 7 6 3

heart icon 7

diamond icon A 2

club icon A 9 7 5 3

spade icon H 10 4

heart icon 5 2

diamond icon B 9 4 3

club icon H 8 6 2

spade icon V B

heart icon V B 10 9 8 6 3

diamond icon 6 5

club icon V B

spade icon A 5 2

heart icon A H 4

diamond icon H V 10 8 7

club icon 10 4

West
Joris

Noord
Bas

Oost
Berend

Zuid
Sjoert

pas
pas
3heart icon
3SA
pas
pas
pas

Na 3heart icon van Berend heeft Sjoert eigenlijk geen andere keuze dan 3SA. De uitkomst is club icon3; kleintje plaatje.

Met open kaarten is het gemakkelijk te zien dat club iconH nemen meteen tot 9 of 10 slagen leidt, vanwege het blokkeren van de klavers en het vallen van de spade icon. Als leider weet je dat niet, dus het leggen van club iconH is riskant; je kan zomaar 4club icon en een diamond icon kwijt zijn als West oorspronkelijk iets van AV9 5e had.

Sjoert denkt verder. Het is opmerkelijk dat West niet in de kleur van zijn maat is gestart. Het lijkt waarschijnlijk dat dat een singleton is. Ook ligt spade icon start voor de hand, omdat met 4+spade icon Zuid misschien eerder gedoubleerd dan 3SA geboden had. Het lijkt er sterk op dat West goede club icon heeft.

In slag 1 duikt Sjoert de eerste club icon slag, en hij kan ook slag 2 niet met club iconH nemen – alweer omdat het gevaar van het verliezen van 4club icon en diamond iconaas blijft bestaan. Grappig is dat West club iconV niet over kan nemen, omdat club icon8 dan een 2e stop gaat vormen. De eerste twee slagen zijn dus voor OW; Oost vervolgt met heart iconV. Wel triest voor de leider; zijn 9e slag (club iconH) is nu onbereikbaar tenzij de tegenpartij hem hierbij helpt. In de finale van de Bermuda Bowl is dat niet zo waarschijnlijk.

In slag 3 neemt de leider heart iconV met het aas en vervolgt met diamond iconH. West neemt het aas en speelt diamond icon na; iedereen bekent. Tijd voor een kleine denkpauze. Sjoert ‘weet’ nu dat Oost 7heart icon en 2diamond icon heeft; het lijkt waarschijnlijk dat er ook 2club icon en dus 2spade icon bij zitten. Als Oost 3club icon zou hebben (en dus 1spade icon) is West met 4club icon en 6spade icon van zijn 4-kaart gestart; klinkt niet waarschijnlijk. Waar komt nu de 9e slag vandaan?

Sjoert (die uiteraard niet weet dat spade iconVB sec zit) vindt een mooie oplossing. In slag 6 duikt hij een heart icon! Oost neemt en speelt heart icon terug (spade icon na neemt Zuid in hand; het maakt niet uit); op tafel gaat club icon8 weg. Er blijft over:

W

N

O

Z

spade icon 9 8 7 6

heart icon diamond icon

club icon A 9

spade icon H 10 4

heart icon

diamond icon B 9

club icon H

spade icon V B

heart icon B 10 9 6

diamond icon club icon

spade icon A 5 2

heart icon

diamond icon V 10 8

club icon

Zuid laat zijn kaarten zien, en zegt tegen West “op de 3e diamond icon kom je in een club iconspade icon dwang”. West: “ik kom helemaal niet in dwang, je bent gewoon hoog”. Veel moeite terwijl je 10 slagen van top hebt als je in slag 1 club iconH legt. Uitstekend gespeeld en verdedigd; 7 IMPs voor Zwitserland.