Poolse Klaveren in webvorm

Poznań (Polen), 25 augustus 2016. De Poolse wereldtopspeler Krzysztof Jassem is al jaren de voornaamste theoreticus van het biedsysteem ‘Poolse Klaveren’, dat in Polen min of meer standaard is. Jassem heeft meermalen, laatstelijk in 2010, een boek uitgebracht over de dan jongste versie van het systeem, dat in Polen zelf bekend staat als Wspólny Język (letterlijk: gemeenschappelijke taal). Nu heeft Jassem hiervan een versie uitgebracht, vertaald in het Engels door Daniel Neill, omgezet in de vorm van een website door Andrzej Ziemkiewicz, en onder de naam Polish Club International (PCI).

Voor een systeemoverzicht heeft een website vele voordelen boven een boek of ander papiergeoriënteerd document: je hebt altijd de actuele versie; je kunt het altijd bij je hebben op bijvoorbeeld een mobiele telefoon (raadplegen onder het spelen is uiteraard verboden); je kunt met hyperlinks doorklikken naar verder bieden of naar verklaringen van termen; enzovoorts.

Biedsystemen zijn naar hun ‘basis’ oftewel sterkste opening (op 7SA na) ruwweg te verdelen in 2♣-systemen, zoals Dutch Doubleton, Standaard Hoog en Acol, en 1♣-systemen, zoals Precisie. De Poolse Klaveren behoort tot de laatste, maar in tegenstelling tot de meeste andere 1♣-systemen is hier 1♣ niet altijd sterk maar bevat deze opening een zwakke variant, die haar minder kwetsbaar maakt voor al te heftig tussenbieden. In Poolse Klaveren betekent de 1♣-opening:

  1. 12–14, verdeeld, geen vijfkaart anders dan 5♣332;
  2. 15–17, onevenwichtig met lange klaveren;
  3. elke 18+.

In Nederland speelt slechts een enkeling Poolse Klaveren. Die weinige gebruikers zijn er echter wel enthousiast over en noemen het vaak ‘het beste systeem ter wereld’. De recente internationale successen van Polen, zoals het wereldkampioenschap voor landenteams 2015 om de Bermuda Bowl, lijken die claim te staven.

Zie verder de website van PCI.