Parengoud Wrocław gesplitst

Lausanne, 29 september 2016. De eindoverwinningen in de open paren en vrouwenparen op de World Bridge Games in Wrocław, Polen, worden achteraf gesplist en ex aequo toegekend. Deze opmerkelijke beslissing heeft president Gianarrigo Rona van de World Bridge Federation (WBF) vandaag bekendgemaakt in een officiële verklaring en op advies van de Topspelerscommissie (High Level Players Commission). De reden is in beide gevallen gelegen in onjuist ingevulde scores, die het eindresultaat beïnvloedden, terwijl de betrokken spelers die scores niet hadden gecontroleerd in de (beperkte) tijd die hun daarvoor ter beschikking stond. De kwestie leidde tot veel commotie op sociale media en bridgewebsites zoals Bridge Winners. (Voor de goede orde: geen van de betrokken spelers wordt ervan verdacht bewust scores verkeerd te hebben ingevuld of ontdekte fouten niet te hebben gemeld.)

De Topspelerscommissie heeft overwogen dat toepassing van het rechtsbeginsel Lex dura sed lex (‘de wet is hard, maar het is nou eenmaal de wet) weliswaar formeel verdedigbaar zou zijn – de officiële protesttijd was verstreken – maar niet redelijk. Zij heeft daarom de WBF aanbevolen voor de open paren de titels, gouden medailles en meesterpunten ex aequo toe te kennen aan Sabine Auken & Roy Welland (Duitsland) en Ashley Bach & Michael Cornell (Nieuw-Zeeland), evenzo voor de vrouwenparen aan Hila Levi & Adi Asulin (Israël) en Marina Pilipovic & Nikica Sver (Kroatië), en de eindrangschikking verder niet te veranderen. De WBF heeft dit voorstel nu overgenomen.