Nieuw onderzoek Balicki-Żmudziński

Warschau, 10 maart 2017. De Poolse bridgebond (Polski Związek Brydża Sportowego) opent een nieuw onderzoek naar zijn leden Cezary Balicki en Adam Żmudziński. Die worden verdacht van valsspelen als paar, maar zijn onlangs daarvan vrijgesproken door de Straf- en Tuchtcommissie van de European Bridge League (zie ons artikel van 12 februari). Nu is er echter nieuw, belastend videomateriaal beschikbaar gekomen (zie het artikel BZ – “People and their strange mannerisms” op Bridge Winners). Waar het onderzoek van de EBL zich richtte op mogelijke illegale communicatie tijdens het bieden, en daar onvoldoende bewijs voor meende te vinden, lijkt het nieuwe videomateriaal aanwijzingen te bieden voor illegaal signaleren tijdens het spelen. Zie hierover ook het artikel op Neapolitan Club met onder meer een verklaring van de Poolse bondspresident.

Ook de EBL bestudeert het nieuwe materiaal om te bezien of dit een nieuw onderzoek rechtvaardigt. Een beslissing daarover zal niet eerder vallen dan na de vergadering van het bestuur van de EBL eind deze maand.

Van enkele kanten is de vraag opgeworpen of een nieuw onderzoek en eventuele vervolging niet in strijd zou zijn met het rechtsbeginsel ne bis in idem, krachtens hetwelk niemand voor een tweede keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken (Wikipedia). Dat beginsel is echter niet van toepassing als er sprake is van een novum: nieuwe relevante feiten die bij de eerdere rechtsgang nog niet bekend waren.