Leads 2023-2 Probleem 3

N/Niemand

West

Noord

Oost

Zuid

1club icon
pas
1spade icon
pas
1SA
pas
2diamond icon
pas
2heart icon
pas
2spade icon
pas
3spade icon
pas
4club icon
pas
4diamond icon
pas
4heart icon
pas
4SA
pas
5diamond icon
pas
6spade icon
a.p.

Zuid heeft MF spade icon aangegeven, met 0/3 key cards.

U bent oost en hebt:

spade icon V 10 9 heart icon 9 diamond icon V 9 5 4 2 club icon H 10 9 2

Even een berichtje tussendoor van de sukkel die elke week de problemen publiceert (niet Simon): ik heb per ongeluk de oosthand gegeven, en niet de westhand. Een paar slimmeriken hadden dat door gelukkig. We publiceren gewoon de gegeven antwoorden, maar Simon heeft nu dus twee problemen te bespreken in IMP 2 in plaats van één!

Naam Antwoord Commentaar
Niels de Bruin spade icon V West moet uitkomen dus deze is makkelijk
Theo den Haan club icon 2
Han Hoogeveen club icon 9 Het lijkt erop dat maat niets heeft, maar hij kan klavervrouw hebben. Mijn tweede hoop is dat de leider klaveraas direct neemt in de hoop om later de klavers later weg te kunnen gooien. We starten 1-3-5.
Onno Janssens club icon H
Anton heart icon 9 Singelton altijd goed
Jacques Veenstra heart icon 9
Jan Wolthuis heart icon 9 West moet starten. Als dit de westhand is, start ik met hrt 9. Als de leider een beslissing in hrt moet nemen, dan is het nu. Met VT9 in troef heb je een tweede slag. De lage kleuren lopen niet voor de leider, maar een start in een minor kan wel een slag weggeven.
Sjoerd van der Schuit heart icon 9 Toch maar de singelton. Ik maak vermoedelijk wel een slag in troef. Maar ♣ en ♦ lijken me niet goed.
Bas de Jong diamond icon 2 Je hoopt in schoppen en klaver een slag te maken, dus zaak is het om zo min mogelijk weg te geven met de start. Met ruiten uit lijk je het minste weg te geven, harten uit kan nog link zijn als partner daar de boer (vrouw?) van bezit en de kleur daarmee wordt opgerold.
Chretienne Wiessing diamond icon 2
Erik van Roermund diamond icon 2 Je lijkt een schoppenslag te hebben.Alle andere kleuren kunnen een slag weg geven bij de start. Ruiten start heeft mijn voorkeur.
Fred de Vet diamond icon 2 Gezien het biedverloop is partner kort in ruiten.
Gerbrand Hop diamond icon 2 als maat een aas heeft is het al erg hoog.. anders is troef Q vast een slag, en ruiten lijkt sneller iets te ontwikkelen dan klaver
Peter Jansen diamond icon 2 Neem aan dat ik west ben … en dan start ik ruiten 2. Is aanvallend en tegelijkertijd denk ik dat dit de kleinste kans heeft iets weg te geven.
Pieter-Bas de Bruijn diamond icon 2 Ik hoop een troefslag te maken en een ♦ te ontwikkelen.
Ronald Lokers diamond icon 2 Harten singleton starten heeft hier naar mijn idee weinig nut omdat een eventuele introever waarschijnlijk toch van een vaste slag zal zijn. Partner heeft vrijwel niets dus klaveren start lijkt me ook niet goed. Blijft over ruiten.
Sean Adams diamond icon 2 We krijgen kans op down als de leider de klaveren niet aan de praat krijgt. Ik wil entrees naar Noord aanvallen en in harten gaat dat lastig omdat je met hartenstart een eventuele snit cadeau geeft. Wel gek dat ik als Oost uit mag terwijl Zuid leider wordt.
victor oranje diamond icon 2 de kans op een vaste slag in sch is groot, zodat het weinig zinnig lijkt voor een introever in harten te gaan. Bovendien is een bijkomen risico van de hartenstart dat je een eventueel hartenprobleem voor de leider oplost. Kl en sch vallen vanwege obvious reasons af. Derhalve ruitenstart, dat als bijkomend voordeel heeft. dat het wellicht ook een slag ontwikkelt.
Boobytrap diamond icon 4 Ruiten het veiligst, de 5 neutraal tegen slem met alle punten in de hand
Maurits van der Vlugt diamond icon 4 Het lijkt dat de leider 11 topslagen heeft: 4s, 4h en AH A. Er van uitgaande dat SB rechts zit. R lijkt het meest passief, geeft zelden iets weg dat de leider niet zelf kan doen.
Remko Rankenberg diamond icon 4 Rechts klaveren aas. Grote kans op links klaveren vrouw. Van klaveren blijf ik af. Grote kans op een slag in schoppen als leider daar mee begint. Dus ook daar van af blijven. Harten aas zit rechts, dus met harten heb ik een grote kans dat ik partner op snit zet. Dan maar ruiten 4. Vierde van boven.