Leads 2023-1 Probleem 5

Z/Allen

West

Noord

Oost

Zuid

pas
pas
pas
1heart icon
pas
2heart icon
pas
2SA
pas
3SA
pas
4heart icon
a.p.

2heart icon is opbouwend

U bent zuid en hebt:

spade icon V 7 4 heart icon H 10 9 diamond icon H B 8 5 club icon B 9 3

Naam Antwoord Commentaar
Han Hoogeveen spade icon 4 Hopen dat dit raak is, ruiten durf ik niet.
Patrick Finaut spade icon 4
Ronald Lokers spade icon 4 Ruiten en harten vallen voor mij af. Omdat Oost blijkbaar onvoldoende vertrouwen in 3SA heeft is er mogelijk een kleur &#039,lek&#039,. Partner heeft niet veel maar ik acht de kans dat er in schoppen wat te ontwikkelen valt net iets groter dan in klaveren.
Chretienne Wiessing club icon 3 Ik heb geen idee. Ik wil niet onder heer uitkomen want mijn P heeft vast niet veel punten. Dus dan geeft alleen maar cadeautjes. Dan maar klaveren 3, wat wel een erg passieve start is.
Jos van Gerwen club icon 3 Behoudend uitkomen lijkt aangewezen. Hopen partner in zijn kleur te treffen. Klaveren lijkt me theoretisch net iets meer kans dan schoppen 0mdat partner ver5der zijn mond gehouden heeft.
Kees Bakker club icon 3 HT is een goede 2e, maar als dat in de AQ is en partner heeft HJ kost dat een slag, ik probeer de start te vinden die geen slag weggeeft, maar dat is met deze hand wel moeilijk. S Vxx kont niet in aanmerking en ik ben bang dat ik DK niet meer terug zie als ik er met D uitkom.
Joop Belderok club icon B Elke uitkomst kan hier het contract weggeven. Vrouw derde is veel te link, in harten kan ik zomaar 2 slagen halen als partner de boer heeft of alle slagen weggeveb als dummy aas-boer heeft. Ruiten is helemaal te gevaarlijk dus klaveren. Dummy toont een SA-hand, zonder lange kleur. Met mijn kracht zal partner niet veel hebben. Dus een start met klaveren lijkt het beste, en dan maar de boer, misschien is dat net genoeg als partner iets in die kleur meebrengt.
Kees-Jan heart icon 10 Ik wil geen slag weggeven met de start. De hartenstart pakt vooral fout uit als partner HA B heeft en de leider HA V. De andere kleuren lijken allemaal gevaarlijker.
Niels de Bruin heart icon 10 Oost heeft waarsch 1 doubleton, west misschien ook, alle kleuren behalve troef zijn onaantrekkelijk om te starten, zoals bv als Oost AB of A10 sec heeft en west ook een honneur in die kleur. Harten geeft het minst vaak iets weg.
Theo den Haan heart icon 9 Veilige uitkomst, andere kleuren geven slag weg.
Anton diamond icon 5 Partner heeft nagenoeg niets dan maar trachten een kleur te ontwikkelen
Jacques Veenstra diamond icon 5
Jan Talmon diamond icon 5 Ze hebben voor het bieden niet veel over. Ru vrouw of aas bij partner is al genoeg om een ru slag te ontwikkelen. Als partner die niet heeft moet zij nuttige punten in de andere kleuren hebben.