Leads 2022-5 Probleem 3

Z/NZ

West

Noord

Oost

Zuid

1heart icon
pas
1spade icon
pas
2club icon*
pas
2diamond icon*
pas
2SA*
pas
3SA
a.p.
Zuid geeft 15-17 met een 5-krt heart icon aan zonder 3-krt spade icon (gazzilli)

spade icon 10 4 2 heart icon A V 8 6 3 diamond icon 6 3 2 club icon B 2

Naam Antwoord Commentaar
Kees Bakker spade icon 10 Als de S van links naar rechts 442 zitten lijkt dit productiever dan D en met D had maat ook kunnen doubleren
Victor spade icon 10
Bert Hendrix spade icon 2 Ha geeft minstens een slag weg, Kl is te slecht en in Ru heb ik niets – partner misschien
Antoinette Borchert spade icon 4 Blijf liever met harten achter de leider zitten, want partner kan maar één harten hebben. KLaverboer is tricky indien partner Vxx(x) van klaveren heeft. Ruiten lijkt hun zwakke kleur, maar laat de leider zelf maar een eventuele snit in die kleur bepalen. Het wordt schoppen 4 (MUD).
erik de visschere spade icon 4 Voor partner
Mark de Meer club icon 2 leider heeft normaal een 2533, Keuze gaat tussen Ru en Kl. Toch maar Kl B
Carel Horstmeier club icon B Er is geen dbl van P op 2◇, mijn hart gaat uit naar kleine ♡ maar dat kan de 9e slag weggeven.
Jan Wolthuis club icon B Leider heeft een vijfkaart in jouw sterke kleur. Die moet leider zelf maar aanspelen. Van de overige 3 kleuren is de kans op lengte in die kleur bij partner het grootst bij klaver.
Jos van Gerwen club icon B De hoge kleuren zitten niet gunstig voor de leider. Dat mag hij zelf gaan uitvinden. Boer klein is vaak een goede start.
Martin de Haas club icon B Ik zit achter de harten en de schoppen lopen zo maar. Ik wil niets weggeven en tegelijkertijd de beste kans op het vinden van partners kleur meenemen. Klaver boer lijkt de beste kansen te geven
Pieter-Bas de Bruijn club icon B Ik zoek de lange kleur van partner. Vanwege de B heeft klaver meer kans op succes dan ruiten.
Rinus de Louw club icon B Uitkomst wordt een lage kleur. Dan voorkeur klaveren, daar heb ik tenminste nog een boer van. Op een goede dag heeft P AH lengte van klaveren.
Ronald Lokers club icon B Grootste kans dat dit in de lengte van partner is.
maurits van der vlugt club icon B Maat heeft maximaal 4S, en waarschijnlijk singleton H. Niets te halen in de majors dus. Geen dubbel op 2R, dus blijft K over, al lijkt het onwaarschijnlijk dat maat naast goede K nog een entree heeft.
Jeroen van der Slik diamond icon 2 maat zoeken, ik kom waarschijnlijk met harten 2x aan slag en maat heeft misschien A-5e ruiten zodat ik hem nog kan bereiken. Of iets minder maar voldoende in de ruiten. Met klaveren kan ik niet vaak genoeg eruit. Schoppen levert waarschijnlijk te weinig slagen op.
Aris van de Peppel diamond icon 3
Jacques Veenstra diamond icon 3
Don Severeijns diamond icon 6
Erik de visschere diamond icon 6 Geen idee , alles kan goed of slecht uitvallen
Piet Lagas diamond icon 6 Gee§n harten of schoppen. Dan maar ruiten