Kerstdrive

De vrijdag voor kerst is de kerstdrive. Dat is al jaren zo. Iedereen is present en ook op zijn paasbest. En hoewel sommigen meer lijken op een gerant van een goed restaurant,  mag dat de pret niet drukken. De open haard is aan, het is bloedheet en gezellig. De wedstrijdleider meldt dat er acht prijzen zijn en terwijl op het eerste spel de biedfase al voorbij is, dat het paren is vanavond.

Dat laatste maakt weinig uit. Ondanks oefening met de beste spelers op allerlei digitale platforms, is mijn maat van het type hotseknotsbegonia. We zijn gevreesd om onze contracten op het vijfniveau, waar het azenvragen ons vaak brengt en aan invites doen we sowieso niet. Dat er af en toe nog een beetje verfijnd geboden wordt, valt daarom mee. Paren of Butler maakt geen verschil.

De firma De Wijs is op volle sterkte aanwezig. Drie paren leveren ze en we beginnen tegen Simon met dochter Sarah.

N/Allen

W

N

O

Z

spade icon A H B 10 8

heart icon

diamond icon H 7 6 4 3

club icon V 8 4

spade icon 5 2

heart icon A H 3

diamond icon B 9 8 2

club icon 10 7 5 2

spade icon 9 6

heart icon B 10 9 4 2

diamond icon V 10 5

club icon 9 6 3

spade icon V 7 4 3

heart icon V 8 7 6 5

diamond icon A

club icon A H B

Na mijn 1heart icon opening in de derde hand volgt Sarah met 2heart icon (spade icon/diamond icon) en doubleert noord. Simon heeft voorkeur voor de ruiten en ik maak mijn bovenmodale hand bekend met een doublet. Ik verwacht eigenlijk dat mijn maat daarop past en we een makkelijke top score met +200 of meer.

Hij past echter niet, maar biedt 3heart icon. Omdat we handen met steun die ergens op lijken meteen bieden via 2spade icon, heb ik geen benul wat hij nu heeft. En hoewel ik er 16 heb, is de troefkleur een beetje gammel. Ook de vierkaart schoppen stemt ongemakkelijk. Eventuele introevers in de dummy worden door oost overgetroefd. Ik laat het erbij.

Sarah begint met spade iconH en de dummy biedt perspectief. 4heart icon Lijkt veel te hoog, want met twee schoppenverliezers en onraad in harten, zijn tien slagen pas bereikbaar in het nieuwe jaar.

In slag twee speelt west ruiten en kom ik aan slag met diamond iconA. Het duurt even voor ik verder ga, er zijn verschillende opties. Ik overweeg harten naar boven en een klaverensnit. Dan heart iconV en twee hoge klaveren. De dertiende klaveren komt vrij als de kleur rond zit. Ik gooi het plan snel weg, want met de klaveren rond, zit de troefkleur 5-0.

Ik sla een andere weg en speel schoppen in slag drie. West wint met de boer en speelt weer ruiten. Ik troef in de hand en troef een schoppen met het aas. Dit keer duikt Simon in de denkkamer. Hij gooit uiteindelijk een klaveren en ik ga verder met een afgetroefde ruiten en twee hoge klaveren.

Vervolgens wordt de laatste schoppen getroefd met heart iconH, oost heart icon2 en volgt een ruiten. Oost troeft natuurlijk voor met heart iconB, maar ik gooi de verliezende klaveren en maak met V87 van harten nog twee slagen. Dat is precies 140 en bijna een top. Het veld verongelukt uiteraard in 4heart icon.

Ook 3heart icon kan down. West moet in slag drie geen ruiten spelen, maar schoppen. Als ik dan hoog troef en een ruiten troef in de hand en twee klaveren cash en de laatste schoppen troef, gooit oost diamond iconV weg.

Oost heeft nog vijf hartens en als ik een kleine ruiten speel uit de dummy, troeft hij met heart icon2. Ik troef over de 6 en speel club iconB. Oost troeft met heart icon4 en heeft met B109 nog twee slagen.

We paren eigenlijk nooit. Alleen met kerst en de landelijke parencompetitie. Paren staat synoniem voor we proberen eens wat. Ik probeerde wat:

W/NZ

W

N

O

Z

spade icon 10

heart icon A V 10 7 6 5 2

diamond icon H 10 6

club icon B 8

spade icon A H V 3 2

heart icon 9 8

diamond icon 3

club icon A V 7 5 2

spade icon 9 8 7 5

heart icon B 4 3

diamond icon A B 9 8 5

club icon 6

spade icon B 6 4

heart icon H

diamond icon V 7 4 2

club icon H 10 9 4 3

Lidy Wagter opent de westhand met 1heart icon en de edelachtbare volgt 2heart icon. Het bod toont een vijfkaart schoppen en een vijfkaart in een lage kleur. Mijn partner is, zoals bekend, van het degelijke soort. Van zijn tweekleurenspellen kun je op aan. Speelslagen en puntenkracht.

Ik vond mijn hand te zwak om te inviteren en bood bescheiden 2spade icon na de pas van oost. Lidy is niet van gisteren en betwistte met 3heart icon de deelscore. Het gezag doubleerde dat en ik had een probleem. Het spel ligt aan ons leek het en 4spade icon zou niet vreemd zijn.

De tegenstanders hebben wel veel hartens en zijn relatief rustig. Het lijkt op een 5-2-5-1 aan de overkant. Mijn club iconH kan dan door de plee. In een schoppencontract lijkt ook heart iconH niks waard. Ik bedacht dat negen slagen in 3SA makkelijker zouden zijn dan tien in schoppen.

Ik telde hoopvol vijf slagen in schoppen, hetzelfde aantal in ruiten, eventueel met een snit of twee en heart iconH bij de start. Dat zijn er elf en 660 topt 650 bij deze telling.

Het werd dus 3SA en de maat kijkt ongelukkig.

Zonder een spoor van aarzeling kiest Lidy voor de ruitenstart en de dummy is een teleurstelling. Luc neemt de eerste slag met diamond iconA en in dezelfde seconde ligt heart iconB op tafel. West arresteert mijn heer en begint aan de stroom hartens.

De ongelukkige blik aan de overkant is veranderd in een onthutste als blijkt dat mijn stopper uit heart iconH sec bestond. De verdediging casht zeven hartens en twee ruitenslagen en laat vier zwarte slagen voor mij. -500.

Het is wel 4spade icon fluistert iemand. Zelfs 5spade icon kun je maken als ze je een hartenruff laten scoren. Het vermakelijke is dat het ook 5heart icon is. Met al die zwarte kaarten bij noord en de dubbelton harten, vind je diamond iconV gemakkelijk.

Het veld speelt 4spade iconX+1 en 5heart iconX contract. Onze 3SA -5 scoort nog 30%. Ach je probeert eens wat, sorry p.


Naschrift redactie:

Peter schrijft een wekelijkse column op zijn eigen bridge-website www.drienbridge.nl. Neem daar vooral eens een kijkje. Er staat ook een link naar de site op onze Externe links pagina.